Drukuj

W co wierzą Polacy? (Co Wy na to?) – 2
Ks. M. Hintz: Test (nie tylko) na lato (kazanie) – 3
O wspomożenie ku pokorze (modlitwa) – 4
L Vischer: Posłannictwo spełnia się w jedności – 5
Nie wolno nam spać spokojnie. Rozmowa z ks. Milanem Opočenskim, sekretarzem generalnym Światowego Aliansu Kościołów Reformowanych – 9
N. Syrzycka-Mlicka: Ekumenicznej stewardesy wrażenia z Grazu – 11
Orędzie z Grazu (Fragmenty) – 13
T. J. Zieliński: Doktryna Marcina Lutra o powszechnym kapłaństwie chrześcijan (cz. I) – 14

A. Aduszkiewicz: Ciekawość - pierwszy stopień do nieba (Wśród książek) – 17
W. Mlicka: Myślane nocą – 18
Solidarni w obliczu powodzi – 19
Nowe czasopisma mniejszości (Z prasy) – 24