Drukuj

Czy karać śmiercią? (Co Wy na to?) – 2
Ks. M. Opočenský: Zerwijmy więzy niesprawiedliwości (kazanie) – 3
Wiara, Nadzieja i Miłość (modlitwa) – 5
D. Niewieczerzał: Synod nie wykorzystanych szans. Zelów, 24-25 maja 1997 r. – 5
M. Kwiecień: Nadzieja nie umiera. Jerozolima jako miasto święte Żydów, chrześcijan i muzułmanów – 7
K. Karski: Jerozolima jako miejsce dialogu i ekumenizmu? – 10
3000 lat Jerozolimy (kalendarium) – 14

Ks. bp Z. Tranda: Ekumeniczna modlitwa. Wrocławskie spotkanie z papieżem Janem Pawłem II – 18
Ks. M. Hintz: Wokół etyki protestanckiej. Początki po stronie luterańskiej (cz. II) – 19
W. Mlicka: Myślane nocą – 22