Drukuj

Niespodzianka! (Co Wy na to?) – 2
Ks. bp Z. Tranda: Głosić wielkie dzieła Boże (kazanie) – 3
Psalm o Bożej trosce (modlitwa) – 4
K. Lindenberg: Pomocna dłoń – 5
Nasz cytat – 8
Prawa człowieka a osoby z upośledzeniem umysłowym. Deklaracja warszawska – 9
M. Kwiecień: Podium dla wszystkich. Stowarzyszenie Sportowe dla Osób Upośledzonych Umysłowo „Olimpiady Specjalne – Polska” – 10

Ks. M. Hintz: Wokół etyki protestanckiej. Początki po stronie luterańskiej (cz. I) – 14
Ks. bp Z.Tranda: Ks. prof. Witold Benedyktowicz, jakiego pamiętam – 16
K. Karski: Wieczerza Pańska w dialogu ekumenicznym – 18
W. Mlicka: Myślane nocą – 22