Drukuj

Dla czego żyjemy? Co Wy na to?) – 2
Ks. M. Kwiecień: Bóg odpowiada zupełnie inaczej (kazanie) – 3
Boże zdumienia naszego, posil nas! (modlitwa) – 4
PAMIĘCI KS. JERZEGO STAHLA
Testament pozostawiony dla nas – 5
D. Niewieczerzał: Źródło ciepła – 8
M. Kwiecień: Skarb w naczyniach glinianych. Pięćdziesięciolecie odkryć w Oumran – 11

T. J. Zieliński: Czy warto mieć konstytucję? – 14
Człowiek, który z ufną odwagą wzywał Imienia Bożego (Ludzie Biblii) – 18
W. Mlicka: Myślane nocą – 20