Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

Ks. bp Z. Tranda: „Aby wszyscy byli jedno...” (kazanie) – 3
Marcina Lutra modlitwa o jedność – 4
WSPOMINAMY KS. BOGDANA TRANDĘ
Od redakcji – 5
R. Loth: Bogdan – 6
Grono gimnazjalistów z Radomia: Pożegnanie – 7
A. Sękowska: Zjedliśmy wspólnie beczkę soli – 8
I. Koterowa: W Kolegium i parafii – 9
W. Brodziński: Nie cierpiał biurokracji – 10

J. Mizgała: Kaznodzieja – 10
Z., E. i A. Aduszkiewiczowie: Kilka słów – 11
W. Bender: Słuchałem go zawsze z dużą satysfakcją – 12
L Dobrzyński: Przyjaciel spolegliwy – 13
W. Mlicka: Księże Bogdanie, to wcale nie miało być tak – 14
M. Foland: Krajobrazy i wspomnienia – 14
A. Dutlinger: Mój najlepszy nauczyciel – 15
„Wilnianka”: O potrzebie przebaczania – 15
M. Wernerowa: Kilka migawek – 16
Stahlowa: Czy rzeczywiście go tu nie ma? – 17
J. Świderski: Ubyło nam nieba – 18
T Strzembosz: Duszpasterz i przyjaciel – 19
Absolwenci Bossey: In memoriam – 20
Ks. P. van Veldhuizen: W trasie – 20
Ks. M. Danyś: Z perspektywy Zaolzia i Niemiec – 21
M. Prendergast: Nieść Chrystusa między ludzi – 22
H. Bortnowska: Wyznanie wiary – 23
H. Dominik: Orędownik ewangelickiej sprawy – 24
E. Walter: Wspólna służba, wspólne zwiastowanie – 24
Ks. M. Czajkowski: Ekumenista bez białych rękawiczek – 25
Ks. bp W. Miziołek: Strata dla polskiego ekumenizmu – 26
S. Grabska: Wiara w jeden Kościół Chrystusowy – 26
Ks. M. Kwiecień: Dziękuję Bogu za Ciebie – 27
J. Turnau: Gwałtownik – 28
Ks. S. C. Napiórkowski: Człowiek dialogu – 29
Ks. A. Skowronek: Profil ekumenisty – 30
Ks. A. Kleszczyński: W braterskim gronie – 31