Drukuj

W labiryncie (Co Wy na to?) – 2
Ks. L. Tranda: Nie ma cudów? (kazanie) – 3
Mów do mnie, Panie, w każdej życia chwili (modlitwa) – 4
T. J. Zieliński: Znamiona sekciarstwa – 5
A. Aduszkiewicz: Nowe ruchy religijne (sekty) w Polsce i na świecie – 9
T. Doktór: Nowe ruchy religijne. Szansa czy zagrożenie? – 15
H. Dominik, K. Lindenberg: Po owocach poznacie ich... Fenomen Dzięgielowa – 17

W. Mlicka: Myślane nocą – 20
Kościół i sekty. Dług do spłacenia (Z prasy) – 24