Drukuj

70 lat i co dalej? (Co Wy na to?) – 2
Ks. B. Tranda: Chciejmy i nauczmy się słuchać (kazanie) – 3
Boże pełen miłosierdzia (modlitwa) – 4
Ks. bp Z. Tranda: Ekumenizm - postęp czy regres? – 5
Ks. H. Paprocki: Chrześcijaństwo wschodnie (cz. I) – 8
Prof. K. Karski: Nad encykliką Ut unum sint – 10
Ks. B. Tranda: Kilka uwag encyklice Ut unum sint – 12

J. Kubacki: Pejzaż z łabędziem w tle (Być mniejszością w Holandii) – 14
Ks. W. Nast: Czy duchowny ma być omnibusem?  Rola duchownych w świetle współczesnego protestantyzmu – 17
Abraham – Boży przyjaciel i ojciec wierzących (Ludzie Biblii) – 18
W. Mlicka: Myślane nocą – 20