Drukuj

Refleksja o świętowaniu (Co Wy na to?) – 2
D. Niewieczerzał: Betlejem Judzkie 2000 lat temu (kazanie) – 3
Orhnutjon, czyli błogosławieństwo. Psalm ormiański (modlitwa) – 4
M. Wittels: Przychodnie na naszej ziemi – 5
Człowiek, dla którego Jezus wstał z tronu (Ludzie Biblii) – 8
Ks. B. Tranda: Spełniała zwykłe obowiązki. Wspomnienie o prof. Zofii Lejmbach (1901-1995) (Polskie losy) – 10
Przyszłość świata należy do kobiet. Rozmowa z Aliną Kozińską-Bałdygą, delegatką Polskiej YWCA na konferencję ONZ w Pekinie – 14

Możliwości i formy aktywizacji społeczności ewangelickich. II Sympozjum Ewangelickie w Wiśle-Jaworniku – 16
W. Mlicka: Myślane nocą – 18