Drukuj

Ze świata zwierząt (Co Wy na to?) – 2
Ks. J. Stahl: Z Jezusem przez śmierć (kazanie) – 3
Boże Wszechmogący, Panie życia i śmierci... (modlitwa) – 4
Ks. B. Tranda: Służba duchownego ewangelickiego we wspólnocie kościelnej i w społeczeństwie – 5
S. Krajewski: Osobiste refleksje o recepcji Nostra aetate w Polsce – 8
Ks. M. Czajkowski: Jubileusz Nostra aetate – 10
Ci, którzy zginęli – 12
J. Kubacki: Totaliter aliter, czyli puste piekło? – 14

W sprawie sprawozdania z Synodu (Listy) – 15
Dawid – umiłowany przez Boga (Ludzie Biblii) – 16
Bracia czescy i transsubstancjacja (Listy) – 18
J. Mizgała: O protestach wobec francuskich prób nuklearnych. Artykuł polemiczny – 19
W. Mlicka: Myślane nocą – 20