Drukuj

Odporność (Co Wy na to?) – 2
Ks. B. Tranda: W cieniu Syna (kazanie) – 3
Wielbi dusza moja Pana (modlitwa) – 4
T.J. Zieliński: Roger Williams – szermierz wolności duszy – 5
S.C. Napiórkowski, OMI Conv.: Ut unum sint – 8
Opinie niekatolickie o najnowszej encyklice Jana Pawła II Ut unum sint – 11
M. Kwiecień: Potrzeba nagłośnienia – 12

Lata trudności, lata świetności Barbara Stahlowa, redaktor naczelny „Jednoty”, odchodzi na emeryturę – 15
Kościół źródłem miłości. Rozmowa z ks. Jaapem Faberem, duszpasterzem akademickim w Kampen – 16
W. Mlicka: Myślane nocą – 18
Kościoła wizerunek nie lukrowany (Wśród książek) – 19
Głos przyzwoitości (Z prasy) – 24