Drukuj

Nabożeństwo wakacyjne (Co Wy na to?) – 2
Ks. J. Stahl: Program (kazanie) – 3
Panie nasz... (modlitwa) – 4
SYNOD 1995
K. Lindenberg: Pomoc nasza w imieniu Pana – 5
Przesłanie Synodu w związku z 50. rocznicą zakończenia II wojny światowej w Europie i 50. rocznicą wyzwolenia obozu w Oświęcimiu– 7
„Dzieło rąk naszych utwierdzaj wśród nas”. Rozmowa z Birutą Pachnik, prezesem Konsystorza na kadencję 1995-1998 – 8

A. Aduszkiewicz: Wypić ziemskie życie aż do dna... Dietrich Bonhoeffer po 50 latach – 10
J. Kubacki: Słowo i Duch w tradycji reformowanej – 12
W. Brodziński: Konstytucyjne regulacje stosunków państwo-Kościół w państwach Europy Zachodniej i Środkowej – 14
W. Mlicka: Myślane nocą – 18
Duchowe dziedzictwo w trzech odsłonach (Wśród książek) – 19
K. Domagalski: Emeric Vattel. Prawnik i dyplomata (Szwajcarzy w Polsce) – 20
Słabi, rozbici, nieprzygotowani (Z prasy) – 24