Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

Temat zaiste trudny (Co Wy na to?) – 2
Ks. Ch. Kuhnke: Cóżeś to sam sobie uczynił, Kainie? (kazanie) – 3
Za trudne drogi, którymi nas prowadzisz... (modlitwa) – 4
Ks. H. O. Old: Pobożność uwolniona z klasztornych murów. Jak tradycja reformowana zrewolucjonizowała podejście do życia duchowego – 5
J. Kubacki: „Idźcie i czyńcie uczniami wszystkie narody, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem”. Słowo Boże głoszone w Kościele – 8
Ks. M. Danyś: Ewangeliczna służba bliźniemu. Zarys historii i współczesność diakonii ewangelickiej w Europie Środkowo-Wschodniej – 11
K. Domagalski: Johann Bernoulli. Uczony i podróżnik (Szwajcarzy w Polsce) – 14

W. Mlicka: Myślane nocą – 16
Wspólny Paweł i inni (Wśród książek) – 17
R. Mikalauskas: Laudate omnesgentes... Z ewangelickim chórem studentów ChATna Litwie i Łotwie – 18
O nacinaniu wrzodu i o wspólnej konfesji (Listy) – 19
Bilans ciut, ciut dodatni (Z prasy) – 24