Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

Mierz siłę na zamiary czy zamiar podług sił? (Co Wy na to?) – 2
Ks. B. Tranda: Wobec pustego grobu (kazanie) – 3
J. Kubacki: „...zstąpił do piekieł...” Medytacja wielkosobotnia – 5
Bóg w majestacie (Jaki jest Bóg?) – 6
M. Kwiecień: Biedni chrześcijanie wobec Oświęcimia. Na marginesie 50. rocznicy wyzwolenia obozu zagłady w Oświęcimiu-Brzezince – 8
WSPÓLNA KONFESJA POLSKICH EWANGELIKÓW - ZA I PRZECIW
Od redakcji – 12

Ks. T. Konik: O konfesji i konfesjach – 12
Ks. bp Z. Tranda: Tak czy nie? – 13
K. Lindenberg: Pięć państw, cztery armie, człowiek jeden. Opowieść o ks. Eryku Cimale (Polskie losy) – 15
W. Mlicka: Myślane nocą – 18
Zaproszenie do wejścia na drogę wiary, nadziei i miłości (Wśród książek) – 19
Ks. bp Z. Tranda: Wspomnienie o ks. seniorze Janie Walterze – 20
Potęga silniejsza niż zło (Z prasy) – 24