Drukuj

Zgoda domniemana – czy tego nam dziś potrzeba? (Co Wy na to?) – 2
Ks. L. Tranda: Czas pasji – czas refleksji, czas pokusy? (kazanie) – 3
Boże Wszechmocny i Miłosierny (modlitwa) – 4
J. Rudniański: Wina i wola – 5
J. Kubacki: „Badacie Pisma, a one składają świadectwo o mnie”. Jezus Chrystus – Słowo wcielone – 8
Ks. K. Rudnicki: O małżeństwie i rozwodach (Artykuł dyskusyjny) – 10

A. Werner: O przyjaźni – 11
WSPÓLNA KONFESJA POLSKICH EWANGELIKÓW – ZA I PRZECIW
Ks. B. Tranda: Po co nam to? – 12
Ks. J. Hause: Potrzebna inicjatywa – 13
Ks. A. Mendrok: Nakaz chwili – 13
Ks. bp M. Warczyński: Konieczność a nie utopia – 13
Ks. M. Werner: Nareszcie – 14
P. Wolski: Młodych mało to obchodzi – 14
K. Domagalski: Marc Reverdil. Lektor i bibliotekarz królewski (Szwajcarzy w Polsce) – 14
W. Mlicka: Myślane nocą – 16
Wszystkie drogi prowadzą do Biblii (Wśród książek) – 17
Bóg jest dobry (Jaki jest Bóg?) – 18
K. Lindenberg: Koinonia – komunia – wspólnota – 20
Czy długodystansowiec będzie samotny? (Z  prasy) – 24