Drukuj

Wrzód do przecięcia (Co Wy na to?) – 2
Ks. J. Stahl: Pan jest blisko (kazanie) – 3
Panie Jezu Chryste (modlitwa) – 4
J. Kubacki: „Synu człowieczy, nakarm swoje ciało tym zwojem”. O Słowie Bożym – spisanym – 5
K. Lindenberg: W ruchu – 7
O duchowym „ładowaniu się” (Listy) – 9
K. Domagalski: Pierre Maurice Glayre. Dyplomata na dworze Stanisława Augusta (Szwajcarzy w Polsce) – 10
WSPÓLNA KONFESJA POLSKICH EWANGELIKÓW - ZA I PRZECIW
E. Chojecka: O jedność w wielości – 12

Ks. M. Undas: Głos, który powinien być usłyszany – 13
J. Zaunar: Płomienny duchem. W 50. rocznicę śmierci ks. Ludwika Zaunara – 14
W. Mlicka: Myślane nocą – 18
Przegląd hurtowy (Wśród książek) – 19
Wszechwiedzący (Jaki jest Bóg?) – 20
Ostrożność nie zawadzi, czyli dylemat waldensów (Z prasy) – 24