Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

Co zrobią Kościoły? (Co Wy na to?) – 2
Ks. B. Tranda: Czy wierzysz w to? (kazanie) – 3
Panie, pomóż mi... (modlitwa) – 4
WSPÓLNA KONFESJA POLSKICH EWANGELIKÓW – ZA I PRZECIW
Ks. T. Wojak: Perspektywy wspólnej konfesji – 5
Ks. H. Czembor: Czemu ta konfesja ma służyć? – 7
J. Kubacki: Wspólna droga – wspólna konfesja? – 8
W sprawie ewangelickiej radiostacji. Trafione w dziesiątkę (Listy) – 9

K. Lindenberg: Nie bój się – pamiętaj o przyszłości. Ekumeniczne Forum Chrześcijanek Europy w Budapeszcie... – 10
D. Niewieczerzał: „Moimi umiłowanymi jesteście...” – 12
Ks. B. Tranda: Postawy seksualne. Ewangelicki punkt widzenia (cz. III) – 15
A. Sękowska: Mokotowskiemu żołnierzowi (Ci, którzy zginęli...) – 16
Bóg jest wierny (Jaki jest Bóg?) – 18
W. Mlicka: Myślane nocą – 20
Religijne tradycje małych ojczyzn (Wśród książek) – 21
Dawna iluzja i obecna obawa, czyli rzymski katolicyzm i rosyjskie prawosławie (Z prasy) – 24