Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

Pomieszanie z poplątaniem, czyli pamięć zbiorowa (Co Wy na to?) – 2
Ks. A. Skowronek: O rozróżnianiu duchów (kazanie) – 3
Boże, dałeś nam różne dary (modlitwa) – 4
Przed pięćdziesięciu laty –5
Ci, którzy zginęli – 5
S. Werner: Piotr Schuch – „Szajba” z pułku „Baszta” – 7
J. Bollman-Brzozowski: Teresa Lisowska we wspomnieniu kolegi – 8
M. Jurowska-Wernerowa: Ewa Lubecka – moja zastępowa – 9

Ks. R. Lipiński: Rodzeństwo – Zbyszek i Danusia Glantzowie – 10
Z. Semadeni: Ojciec i syn Tadeusz i Allan Semadeniowie – 12
J. Zaunar: Marychna Zaunarówna – sanitariuszka „Elżbieta” – 15
Bóg jest wszechobecny (Jaki jest Bóg?) – 16
Listy – 17
ZNALEŹĆ SWOJĄ DROGĘ
Z. Wotoszczak: Jak jedna spośród nich – 18
K. Zagórowicz: Poszukiwanie odpowiedzi – 19
J. Kasprzakowa: Na początku był ktoś – 19
W. Mlicka: Myślane nocą – 20
Czas jako świadek (Wśród książek) – 21
Kruszenie skamielin(Z prasy) – 24