Drukuj

Słowo wróblem wyleci, a powraca wołem (Co Wy na to?) – 2
Ks. P. Szarek: Słowa zgorszenia i słowa żywota (kazanie) – 3
Panie Jezu, Ty powiedziałeś... (modlitwa) – 4
SYNOD 1994
K. Lindenberg: Duch przed materią. (Sprawozdanie z Synodu) – 5
Tezy Synodalnej Komisji Problemowej – 8
Tezy Synodalnej Komisji Ewangelizacyjnej– 9
Tezy Synodalnej Komisji Prawa– 10

Głos Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w sprawie powrotu rodaków do Ojczyzny–. 11
Nauczanie i wychowanie chrześcijańskie– 12
Zaangażowanie i odpowiedzialność świeckich i duchownych w Kościele– 13
KOŚCIÓŁ XXI WIEKU. NASZA WIZJA
H. Dominik: Rola nieformalnych społeczności – 14
J. Swiederski: Przygotować, a nie przystosować. Kilka uwag na marginesie artykułu W. Mlickiej „Kościół mój widzę ogromny” – 15
Bóg łaski(Jaki jest Bóg?) – 16
Praktyczne pomoce biblijne(Wśród książek) – 17
W. Mlicka: ...ozdobą starców jest ich siwy włos Myślane nocą – 18
Listy– 19
Walki ze smokiem ciąg dalszy. Kto ma apetyt na ten pudding?(Z prasy) – 24