Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

Jeszcze raz o tym samym (Co Wy na to?) – 2
Ks. A. Kleszczyński: Źródło życia i Światłość światłości (kazanie) – 3
  Panie Boże, Źródło i Dawco życia (modlitwa) – 4
KOŚCIÓŁ XXI WIEKU. NASZA WIZJA
Ks. bp Z. Tranda: Ku czemu zmierzać? – 5
J. Kubacki: Jaki Kościół? Wizja naszej społeczności w XXI wieku – 7
M. Cassidy: Świadectwo wobec przemocy. Zadania Kościoła w RPA – 9
C. K. L Molebatsi: Kościół w służbie pojednania – 11

Ks. B. Tranda: Rodzina pod lupą. Wrażenia z Międzynarodowego Kongresu Rodziny – 12
O. Benedyktowicz: Czas przemian – 14
  Bóg jest święty(Jaki jest Bóg?) – 16
W. Mlicka: Bo wy do wolności powołani zostaliście... Myślane nocą – 18
  Być mniejszością we Francji – 19
  Listy –20
  Przyciąganie i odpychanie, czyli Ewangelia i nacjonalizm (Z prasy) – 24