Drukuj

O wspólną konfesję polskich ewangelików. Głos wołającego na puszczy? (Co Wy na to?) – 2 
Ks. bp Z. Tranda:Jednak nadzieja (kazanie) – 3
Prośba o utwierdzenie w nadziei (modlitwa) – 4
J. Kubacki: Karność w wolności – 5
KOŚCIÓŁ XXI WIEKU. NASZA WIZJA
D. Niewieczerzał: Uwagi na temat wizji Kościoła w XXI wieku – 9
W. Mlicka: Kościół mój widzę ogromny... – 11
W służbie jedności –12

K. Karski: Co ewangelicy powinni wiedzieć o nowym rzymskokatolickim Dyrektorium ekumenicznym – 13
Bóg jest miłosierny (Jaki jest Bóg?) – 16
W. Mlicka: Dlatego zginam kolana moje przed Ojcem Myślane nocą – 18
Kalwiński herbarz, czyli rusztowanie historii (Wśród książek) – 19
Listy – 20
Wielka solidarność (z prasy) (Z prasy) – 24