Drukuj

Karność i bezkarność (Co Wy na to?) – 2
Ks. J. Stahl: Pod Krzyżem (kazanie) – 3
Prośba o łaskę prawdziwego uczestnictwa (modlitwa) – 4
Ks. B. Tranda: Jeśli tylko w tym życiu nadzieję pokładamy... – 5
Ks. bp Z. Tranda: Służebna rola struktur kościelnych (Kościół XXI wieku. Nasza wizja) – 7
K. Karski: Felicjan Zaremba. W 200. ROCZNICĘ URODZIN – 9

Wiarygodni świadkowie ekumenii. 10-lecie Instytutu Ekumenicznego KUL – 11
K. Lindenberg: Długie, ciche, pracowite życie. OPOWIEŚĆ O JULII GLIŃSKIEJ  (Polskie losy) – 12
Kafarnaum. Synagoga i Ecclesia – 15
Bóg jest sprawiedliwy (Jaki jest Bóg?) – 17
„Na odwrót, wywrót oraz opak" albo kłopot ze światem (Wśród książek) (Wśród książek) – 19
W. Mlicka: Ziemio, ziemio, ziemio, słuchaj Słowa Pańskiego! Myślane nocą – 20
Konkordat w karnawale (ekumenicznym) i warunek jedności (Z prasy) – 24