Drukuj

Równi i równiejsi (Co Wy na to?) – 2
J. Kubacki: O Kościele słuchającym (kazanie) – 3
U progu Nowego Roku (modlitwa) – 4
Ks. B. Tranda: Haga – Warszawa. Partnerstwo miast. Współodpowiedzialność Kościołów6
Ks. A. Skowronek: Fundament – przestroga – pomoc. Na marginesie moralnej encykliki Jana Pawła II ,,Veritatis splendor" – 8

My się świata bać nie musimy. Z prof. dr hab. Ewą Chojecką przewodniczącą bielskiego oddziału PTE  rozmawia B. Stahlowa – 10

Bóg jest wieczny (Jaki jest Bóg?) – 12
Listy14
E. Sakowicz: Tolerancja wśród religii wyzwaniem dla współczesnego świata –17
W. Mlicka: Słuchaj! Mądrość tak woła  (Myślane nocą) –18
Serio i żartem (Wśród książek) – 19
DUŻE KŁOPOTY MAŁEGO KOŚCIOŁA – 21