Drukuj

Dwie twarze (Co Wy na to?) – 2
Ks. B. Tranda: Jedynie Bogu chwała (kazanie) – 3
Tchnienie i dłoń Wszechmocnego (modlitwa) – 4
L. Japinga: Kim mamy być? – 5
Bóg jest wszechmocny (Jaki jest Bóg?) – 8
Ks. B. Tranda: O nadużywaniu imienia Bożego – 11
K. Lindenberg: Major w stanie nie-spoczynku. Opowieść o Wiesławie Józefie Gąsiorowskim (Polskie losy) – 12
G. Polak: Ekumeniczna pielgrzymka. Jan Paweł II w krajach bałtyckich – 16

Ks. bp Z. Tranda o pontyfikacie Jana Pawła II – 16
Z dziejów polskiego protestantyzmu (Wśród książek) – 17
W. Mlicka: Myślane nocą – 18
V Światowa Konferencja ds. Wiary i Ustroju Kościoła – 19
A. Sękowska: „Tylko żona i córka by mnie śmierci wyrwały...”. Wspomnienie o ppłk. Kazimierzu Szapocznikowie (Ci, którzy zginęli...) – 20