Drukuj

Wszeteczeństwo czy geny? (Co Wy na to?) – 2
Ks. L. Tranda: Nie tylko dla profesjonalistów, czyli o czytaniu Biblii (kazanie) – 3
Roman Brandstaetter: Drogi do Biblii – 4
Ks. Kareł Blei: Refleksje Holendra na temat tożsamości ewangelicko-reformowanej – 5
„Chrześcijaństwo i demokracja” – 8
J. Schellevis: W poszukiwaniu nowego przedstawienia Biblii (bibliodrama) – 10
R. C. Fernandes: Rząd dusz Ewangelicyzm w Rio de Janeiro – 12
W. Kriegseisen: Żychlin – najstarsza dziś w Polsce parafia ewangelicko-reformowana (część druga) – 15

W. Mlicka: Myślane nocą – 17
Czerwone sygnały (Wśród książek) – 18
E. Sakowicz: Religie i pokój. Sympozjum naukowe w Państwowym Muzeum na Majdanku w Lublinie – 19