Drukuj

Konkordat (Co Wy na to?) – 2
Z. Wołoszczak: Miłość bliźniego świadectwem odrodzenia (kazanie) – 3
Przemień nas. Panie (modlitwa) – 4
Oświadczenia Synodu Kościoła Ewangelicko-Reformowanego – 5
Rozmawiać, perswadować, przekonywać ... Z dr W. Brodzińskim, prezesem Synodu, rozmawia K. Lindenberg – 6
EKUMENICZNE PROPOZYCJE ZAPISÓW KONSTYTUCYJNYCH
W. Brodziński: Postulaty w sprawie konstytucyjnej regulacji stosunków państwo-Kościół – 9
Dokument Podkomisji ds. Dialogu – 10
K. Lindenberg: Francuski kościół w Berlinie – 12

Ks. B. Tranda: Hollywood. Amerykańskie impresje (dokończenie) – 15
Listy – 20
W. Mlicka: Myślane nocą – 18
Retorta pełna hormonów(Wśród książek) – 19
Listy – 20