Drukuj

Pozytywnie o „wartościcha” (Co Wy na to?) – 2
Ks. A. Kleszczynski: Odpocznijcie nieco (kazanie) – 3
Abba! Tato! (modlitwa) – 4
K. Lindenberg: „Niech Ci służę z całej siły, głosząc prawdę Twoich słów” (Synod 1993) – 5
D. Niewieczerzał: Kobieta w Kościele ewangelicko-reformowanym (część I) – 7
Ks. A. Skowronek: Marginalia o katolickim katechizmie światowym na marginesie ekumenicznej „Jednoty” – 10
Dom, który łączy – 12

B. Stahlowa: „Poznawać racje drugiego i własne niedoskonałości” – 14
Ks. B. Tranda: Hollywood. Amerykańskie impresje (cz. II) – 17
W. Mlicka: Myślane nocą – 20