Drukuj

Ostrzenie ołówka (Co Wy na to?) – 2
Ks. J. Hause: Jezus Chrystus naszym Panem (kazanie) – 3
W przebłysku olśnienia (modlitwa) – 4
W. Brodziński: Kilka uwag o projekcie ustawy O stosunku państwa do Kościoła Ewangelicko - Reformowanego w RP – 5
Radość z owoców Z Aleksandrą Sękowską rozmawia K. Lindenberg – 7
B. Stahlowa: O co nam chodziło? Uwagi o Walnym Zgromadzeniu PRE – 10
Rozrachunki z przeszłością (fragment sprawozdania ustępującego prezesa PRE ks. bp. Z. Trandy) – 13
J. Ziomek: Polska literatura i europejska Reformacja (cz. 1) – 14

W. Mlicka: Myślane nocą – 17
O uczuciach można nieskończenie... (Wśród książek) – 18
Listy – 19
K. Lindenberg: Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan (Owoce Ducha) – 23