Drukuj

Diabeł za skórą (Co Wy na to?) – 2
Ks. B. Tranda: Hojny dar Boga (kazanie) – 3
Prośba o czuły słuch (modlitwa) – 4
M. Kwiecień: Post, czyli „poważnie z ciałem wstąpić w szranki...” – 5
K. Lindenberg: Pstrążna – 7
EKUMENIA – ZJEDNOCZENIE CZY JEDNOŚĆ?
Od redakcji – 10
Ks. bp Z. Tranda: Czym jest ekumenia w rozumieniu ewangelickim? – 10

Ks. A. Kleszczyński: Z ekumenicznych przemyśleń ewangelika – 11
Ekumeniczna droga. Z s. Joanną Lossow rozm. K. Lindenberg – 14
Ks. L. Vischer: Czy to jest „jedność, jakiej szukamy”? (cz. II) – 17
W. Mlicka: Myślane nocą – 19
Wokół „Lektur obowiązkowych dla ewangelików reformowanych” (Listy) – 20