Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

Tolerancja - rzeczywistość czy mit? – 2
Ks. J. Stahl: U początku drogi (kazanie) – 3
W kręgu dzieci Bożych (modlitwa) – 4
J. Tazbir: Tolerancja religijna i narodowościowa w dawnej Polsce – 5
J. T. Maciuszko: Różnych w wierze ludzi w ich nabożeństwie cierpiemy... SZCZYT I ZAŁAMANIE TOLERANCJI W POLSCE XVI WIEKU – 8
W. Kriegseisen: Epoka nietolerancji wyznaniowej w Rzeczypospolitej szlacheckiej 1655-1775 – 12
Ks. B. Tranda: W poszukiwaniu innej drogi – 16

Ks. M. Czajkowski: Znosząc siebie nawzajem w miłości... Tolerancja dzisiaj – 18
Różnice nie powinny ludzi dzielić, lecz wzbogacać. Rozmowa z ks. bp.B. Dembowskim – 21
B. Karolczak-Biernacka: Wobec demokracji. Równouprawnienie jako zasada ustrojowa – 24
M. Nowicki: Komitet Helsiński - obrońca praw człowieka w Polsce – 28
K. Gebert: Antysemityzm jako szczególna forma nietolerancji – 30
M. Pietrzak: Wobec perspektywy państwa wyznaniowego – 32
Róbmy swoje. Rozmowa z Aleksandrem Małachowskim – 34
M. Nowicki: Kilka uwag o tolerancji – 37
W. Mlicka: Nie mama człowieka – 38
K. Strzelecka: Dar zbawienia (Berith – Przymierze) – 39
Listy – 40
W zwierciadle stereotypów (Wśród książek) – 47