Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

 Wstęp - 2
Ks. Bogdan Tranda - Incydent w Nazarecie - 3
Trudny dar - MODLITWA - 4
Halina Płoszek - Ewangelicy augsburscy – luteranie - 5
Ks. Andrzej M. Komarus - Metodyści  - 7
Ks. Jerzy Stahl - Ewangelicy reformowani - 10

Teresa Bieniada - Baptyści - 14
Tadeusz J. Zieliński - Niezależne zbory ewangeliczne  - 16
Ks. Kazimierz Krystoń - Ewangeliczni chrześcijanie - 18
Ks. Mieczysław Kwiecień -  Zielonoświątkowcy - 19
Ks. Zenon Polkowski - Mariawici - 22
Ks. Edward Bałakier - Polskokatolicy - 21
Ks. Henryk Paprocki - Prawosławni - 26
Helena Datner-Śpiewak - Polscy Żydzi - 28
Aleksander Dubiński - Karaimi - 32
Maciej Konopacki - Tatarzy polscy - muzułmanie - 34
Imam Mahmud Taha Żuk - Mahdyści polscy - 35
Wiktor Szwed - Białoruska mniejszość narodowa w Polsce - 36
Jan Szpernoga - Czesi i Słowacy w Polsce - 38
DUCHOWNI EWANGELICCY TRZECH WYZNAŃ PO WYDARZENIACH W MŁAWIE - 41
Wanda Mlicka - Był taki czas - 42
Ewa Jóźwiak - Jak formował się Nowy Testament - 43