Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

To nie jest takie proste - CO WY NA TO? - 2
Ks. Jerzy Stahl - Suwerenność Boga - 3
O właściwą postawę przed Bogiem  - Modlitwa - 4
Stanisław Piwko - URZĘDY KOŚCIELNE w nauce Jana Kalwina - 5
Ks. Bogdan Tranda - Przebudzenie? - 8
Ewa Jóźwiak - Świętowanie jedności w Warszawie - 10

SENATOR RZECZYPOSPOLITEJ - Rozmowa z Erwinem Krukiem, poetą i pisarzem - 12
Karol Karski - Kościoły a przemiany w Czechosłowacji - 15
Wyłom w murze milczenia  - 18
Ja nie oskarżam, lecz stwierdzam fakt...  - O sytuacji w Kościele Ewangelicko-Reformowanym w  Rumunii mówi ks. Laszlo Tökes - 19
Rudolf Dominik - Jan Emil Voellnagel - W PIĄTĄ ROCZNICĘ  ŚMIERCI - 20
Tadeusz  Władysław Świątek -  Destylarnia Wódek Braci Karszo-Siedlewskich - 22
Wanda Mlicka - Różne myśli przychodzą do człowieka... - MYŚLANE  NOCĄ - 25
LISTY - 26
Protestanci a sztuka - WŚRÓD KSIĄŻEK - 27