Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

Aktualności

Biblia brzeskaPrzypadająca w bieżącym roku 450. rocznica wydania Biblii brzeskiej – pierwszej polskojęzycznej ewangelickiej Biblii – została godnie uczczona przez Białorusinów. W Brześciu została zorganizowana międzynarodowa konferencja naukowa „Biblia brzeska – unikalny pomnik kultury XVI stulecia: w 450 rocznicę wydania”. Wśród prelegentów byli również polscy ewangelicy.

Ewa Jóźwiak (fot. Michał Karski)W Bełchatowie obradował Synod Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP. W urząd prezesa wprowadzono Ewę Jóźwiak – pierwszą kobietę na tym stanowisku. Wybrano również prezydium Synodu, kierownictwo Diakonii Kościoła oraz dyskutowano nad prawem kościelnym.

Biblia Brzeska parafii ewangelicko-reformowanej w Żychlinie (fot. Michał Karski)Podczas inauguracji obrad Synodu Kościoła ewangelicko-reformowanego w Bełchatowie przedstawiciele Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie zwrócili parafii żychlińskiej szesnastowieczny egzemplarz Biblii brzeskiej. – Wydanie tej Biblii było wydarzeniem na skalę europejską. To był przełom edytorski i językowy – mówiła w swym referacie badaczka języka polskiego Izabela Winiarska-Górska.

Noc Muzeow 2013Za nami kolejna Noc Muzeów. W tym roku dwa kościoły ewangelicko-reformowane – łódzki i warszawski – zaprosiły uczestników tej imprezy w swoje progi. Dla odwiedzających przygotowano różnorodne atrakcje: koncerty, ekspozycje, wykłady, rozmowy. W Warszawie zaprezentowano oryginalny, szesnastowieczny egzemplarz Biblii brzeskiej.

Zjednoczony Kosciol Protestancki Francji (logo)W Lyonie odbył się pierwszy Synod Zjednoczonego Kościoła Protestanckiego Francji, połączonego z tamtejszych Kościołów reformowanego i luterańskiego. W Synodzie wziął udział m.in. ks. Marek Izdebski, biskup Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP.

ks. bp Jerzy Samiec i ks. dr Adrian Korczago (fot. Michal Karski)Ks. bp Jerzy Samiec i ks. dr Adrian Korczago z Kościoła ewangelicko-augsburskiego wystosowali do minister edukacji list otwarty, w którym zaprotestowali przeciwko umieszczeniu w tegorocznym egzaminie gimnazjalnym treści, które – jak napisali – są „niezwykle tendencyjne i utrwalają negatywne myślenie o luteranach”. Minister wyraziła ubolewanie z powodu zaistniałej sytuacji.

Koperta wydana na Bialorusi z okazji 450. rocznicy wydania Biblii BrzeskiejNa Białorusi ukazała się okolicznościowa koperta z okazji 450. rocznicy wydania Biblii brzeskiej. Koperta zaopatrzona jest w specjalny stempel: „Wystawa młodzieżowa w Brześciu 15-25.03.2013”.

70. rocznica powstania w getcie warszawskimPonad dwieście osób różnych wyznań uczestniczyło w corocznym marszu modlitwy szlakiem pomników getta warszawskiego. Obecni byli m.in. rabini żydowscy oraz duchowni ewangeliccy i katoliccy.
Marsz modlitwy szlakiem pomników getta warszawskiego jest od 20 lat organizowany przez Polską Radę Chrześcijan i Żydów w kolejne rocznice powstania w getcie. Tegoroczny miał miejsce 21 kwietnia i wpisał się w obchody 70. rocznicy powstania.

spis powszechny 2011 logoW raporcie „Ludność. Stan i struktura demograficzno-społeczna” Główny Urząd Statystyczny ogłosił wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań. W opracowaniu znajdziemy m.in. informacje na temat przynależności wyznaniowej mieszkańców Polski.

ks. prof. Boguslaw Milerski podczas V Ekumenicznego Forum Katechetycznego (fot. Michal Karski)Całe mentalne zło nauczania religii w szkole to traktowanie jej jako substytutu katechezy parafialnej. Szkoła powinna być miejscem publicznym, a nie kultu religijnego – mówił rektor ChAT ks. prof. Bogusław Milerski podczas V Ekumenicznego Forum Katechetycznego, poświęconego Januszowi Korczakowi oraz problematyce nauczania religii w szkole publicznej.

1/2013Jest już pierwszy w tym roku numer JEDNOTY. Nowy rok to nowe pomysły i rozwiązania. Zmodyfikowaliśmy nieco wygląd okładki naszego czasopisma. Jednak to, co najważniejsze w JEDNOCIE, to jej oferta czytelnicza. Jak zwykle publikujemy szereg ciekawych materiałów na temat ewangelicyzmu, ekumenii, religii.

jednota.pl (logo)Po kilku miesiącach pracy – jest! Uruchomiliśmy nowy serwis internetowy JEDNOTY. Nowa jest też koncepcja jego funkcjonowania. Obok materiałów z papierowych wydań JEDNOTY będziemy tu publikować także bieżące informacje związane z ewangelicyzmem i ekumenią w kraju i za granicą. Mamy nadzieję, że nowa jednota.pl spodoba się internautom.

40-lecie Konkordii leuenberskiej (grafika leuenberg.eu)Mija 40 lat od uchwalenia jednego z najważniejszych porozumień w historii dialogu ekumenicznego – Konkordii leuenberskiej. Ustanowiła ona wspólnotę Stołu Pańskiego i kazalnicy pomiędzy europejskimi Kościołami ewangelickimi tradycji luterańskiej, reformowanej oraz unijnej.

IV Miedzynarodowy Cykl Koncertow Organowych w kosciele ewangelicko-reformowanym w WarszawieSerdecznie zapraszamy na IV Międzynarodowy Cykl Koncertów Organowych, który będzie miał miejsce od marca do listopada w kościele ewangelicko-reformowanym w Warszawie. JEDNOTA objęła patronat medialny nad tym wydarzeniem.

 

Szczegółowe informacje na stronie internetowej www.festiwal.reformowani.pl

450 lat od wydania Biblii BrzeskiejW tym roku mija 450 lat od wydania Biblii brzeskiej, zwanej również Biblią Radziwiłłowską. Polecamy artykuł Ireny Kwileckiej „Biblia brzeska, jej dzieje i znaczenie”, opublikowany w 2006 r. w kwartalniku „Nauka”, wydawanym przez Polską Akademię Nauk.

 

Czytaj artykuł (pdf)

Jednota 4/2012Ukazał się czwarty w 2012 r. numer JEDNOTY. Czytelnicy znajdą w nim artykuły z zakresu teologii, historii i kultury. Nie zabrakło również relacji z ostatnich wydarzeń w życiu kościelnym i ekumenicznym. Numer jest dostępny zarówno w wydaniu papierowym jak i elektronicznym, a także w serwisie internetowym jednota.pl.

Jednota (logo)Szanowni Czytelnicy,

Uprzejmie informujemy, że w 2013 r. wszystkie ceny JEDNOTY (pojedynczy numer, prenumerata, abonament internetowy) będą takie same, jak w roku 2012:

  • pojedynczy numer: 10 zł
  • roczna prenumerata dla osób i parafii odbierających w redakcji: 35 zł
  • roczna prenumerata z wysyłką pocztową: 40 zł

roczny dostęp do wszystkich zasobów serwisu internetowego jednota.pl: 25 zł

Swieto Reformacji 2012 w LublinieW Lublinie w ramach obchodów Święta Reformacji odbyła się debata ekumeniczna pt. „Czy Święto Reformacji może stać się czasem radości dla wszystkich chrześcijan?”. W dyskusji panelowej udział wzięli o. prof. Stanisław Celestyn Napiórkowski, dr Krzysztof Dorosz, ks. dr Sławomir Pawłowski oraz ks. dr Dariusz Chwastek. JEDNOTA objęła patronat medialny nad tym wydarzeniem.

Statuetka nagrody Pontifici - Budowniczemu Mostow (fot. Michal KarskiWarszawski Klub Inteligencji Katolickiej przyznał tegoroczną nagrodę Pontifici – Budowniczemu Mostów ks. Zdzisławowi Trandzie, byłemu biskupowi Kościoła ewangelicko-reformowanego. To pierwszy niekatolik, który otrzymał to wyróżnienie.

JednotaUkazał się trzeci tegoroczny numer JEDNOTY. Czytelnicy mogą w nim m.in. przeczytać o życiu ewangelików na Ukrainie i w Ziemi Świętej. Nie zabrakło też tematyki ekumenicznej, kolejnego odcinka cyklu o sakramentologii Kalwina oraz relacji z ostatnich wydarzeń kościelnych. Numer dostępny jest w wydaniu papierowym i elektronicznym, a także w serwisie internetowym jednota.pl.