Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

Aktualności

W Warszawie odbyło się doroczne spotkanie Konsystorzy Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP i Rady Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w RP oraz komisji trójstronnej tych Kościołów. Dyskutowano m.in. o zbliżającym się jubileuszu reformacji.

W Zelowie obradował Synod Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP. Podczas posiedzenia wybrano nowe składy Konsystorza i Synodalnej Komisji Rewizyjnej, uchwalono budżet oraz kontynuowano dyskusję nad nowelizacją Prawa Wewnętrznego.

Konferencja W Warszawie od 20 do 21 listopada odbyła się konferencja naukowa „Biblia brzeska w 450-lecie wydania przekładu. Historia, język, kultura, teologia”, zorganizowana wspólnie przez Chrześcijańską Akademię Teologiczną oraz Uniwersytet Warszawski. To jedno z najważniejszych wydarzeń związanych z tegorocznym jubileuszem wydania tego pierwszego ewangelickiego przekładu Biblii.

Biblia brzeska – historia, język, teologiaUkazała się książka „Biblia brzeska – historia, język, teologia”, zawierająca materiały z czerwcowej konferencji o tym samym tytule. Autorzy tekstów analizują Biblię brzeską z różnych perspektyw badawczych: historycznej, teologicznej i filologicznej.

Dzien Holenderski 2013 w Centrum Luteranskim w Warszawie (fot. Agnieszka Godfrejow-Tarnogorska)26 października w Centrum Luterańskim w Warszawie odbył się Dzień Holenderski. Podczas spotkania zgromadzili się przedstawiciele parafii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP i Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP, którzy angażują się w kontakty partnerskie z Kościołem Protestanckim w Holandii.

Biblia brzeska (fot. Michal Karski)W Żychlinie koło Konina odbyła się konferencja popularno-naukowa „450-lecie wydania Biblii brzeskiej”. Referenci mówili m.in. o reformacyjnej idei tłumaczenia Biblii na języki narodowe, historii powstania Biblii brzeskiej, znaczeniu tego przekładu dla języka polskiego czy wykorzystaniu go w dydaktyce.

Od konfliktu do komunii„Od konfliktu do komunii. Luterańsko-katolickie upamiętnienie reformacji w 2017 roku” – tak brzmi tytuł dokumentu ekumenicznego, który właśnie ukazał się w języku polskim. Jest to raport międzynarodowej komisji luterańsko-rzymskokatolickiej ds. dialogu, będący próbą ekumenicznej refleksji nad reformacją i jej dziedzictwem.

Prezent pod choinkeJuż po raz trzynasty ruszyła akcja charytatywna „Prezent pod choinkę”. Jej uczestnicy przygotowują prezenty świąteczne dla najuboższych dzieci na Ukrainie i w Rumunii. JEDNOTA objęła patronat medialny nad akcją.

Domek „Na Sboru” w Kunvaldzie (fot. Marek Battek)W Pstrążnej koło Kudowy Zdroju odbyło się spotkanie przewodników i krajoznawców ewangelików. Jego uczestnicy zwiedzili ciekawe miejsca w okolicy – zarówno po polskiej, jak i po czeskiej stronie granicy.

ekumeniaW dniach 6–10 października Związek Kościołów Szwajcarii i Kościół Ewangelicki w Niemczech zorganizowały wspólnie w Zurychu ekumeniczny kongres poświęcony przygotowaniu do obchodów rocznicy reformacji w 2017 r. Z wielu ewangelickich Kościołów Europy przyjechali delegaci by rozmawiać o nadziei związanej z obchodami rocznicy, o znaczeniu – także dzisiaj – tamtych wydarzeń dla społeczeństw naszych krajów i o zadaniach, które stawiają sobie społeczności ewangelickie, gdy przygotowują się do obchodów rocznicy.

Od 18 do 22 września w Wilnie odbywały się konsultacje trzech Kościołów reformowanych – z Polski, Litwy i Lippe w Niemczech. Głównym tematem spotkania była 450. rocznica wydania Katechizmu Heidelberskiego i jego znaczenie dla współczesnych Kościołów reformowanych. Wspominano też wydaną 450 lat temu Biblię brzeską.

Forum Ewangelickie 2013Pod hasłem „Przyszłość Kościoła – Kościół przyszłości” odbyło się XIX Forum Ewangelickie. Jego uczestnicy dyskutowali o roli kobiet, mężczyzn, duchownych, świeckich i mediów w Kościele przyszłości.

ks. Tomasz Pieczko (fot. Michal Karski)Ks. Tomasz Pieczko został nowym administratorem parafii ewangelicko-reformowanej w Zelowie. Zastąpił na tym stanowisku ks. Romana Lipińskiego, który przechodzi na emeryturę i przenosi się do Warszawy.

Tydzien Ewangelizacyjny w Zelowie 2013 (plakat)Pod hasłem „Czas zmian” odbył się w Zelowie Tydzień Ewangelizacyjny. W ramach imprezy prowadzone były półkolonie dla dzieci, odbywały się seminaria, koncerty i ewangelizacje.

Jednota 2/2013Ukazała się JEDNOTA nr 2/2013, a w niej m.in.: refleksje na temat treści i historii powstania Katechizmu Heidelberskiego, wspomnienie o Marcie Werner, rozważania nad zaangażowaniem politycznym w świetle etyki protestanckiej, artykuł o ewangelickiej turystyce religijnej, sylwetki kobiet reformacji, historia nietypowej relacji Charlotte von Kirschbaum i Karla Bartha.

W Debreczynie 27 i 28 czerwca odbywał się Synod powołanego do życia w 2009 r. węgierskojęzycznego Kościoła Obszaru Karpat, skupiającego ewangelicko-reformowane wspólnoty wyznaniowe z terenów dawnych, przedwojennych Węgier. Na obradach obecni byli reprezentanci Kościoła ewangelicko-reformowanego w Polsce: były prezes Synodu dr Witold Brodziński i ks. radca Krzysztof Góral.

Swieto Parafii w Zychlinie 2013 (fot. Mateusz Jelinek)Parafia Ewangelicko-Reformowana w Żychlinie świętowała pamiątkę założenia zboru w 1610 r. Święto Parafii zbiegło się w tym roku z 450. rocznicą wydania Biblii brzeskiej – pierwszego protestanckiego tłumaczenia całego Pisma Świętego z języków oryginalnych.

ks. sup. Andrzej Malicki (fot. KEM)Konferencja Doroczna Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w RP wybrała nowe władze Kościoła. Superintendentem naczelnym został ks. Andrzej Malicki. Wprowadzono też nowy podział administracyjny Kościoła i wybrano superintendentów okręgowych.

Juliusz GardawskiO badaniu socjologicznym „Portret współczesnego polskiego ewangelika” dyskutowano podczas comiesięcznego spotkania Warszawskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego, na którym prelegentami byli twórcy badania: Juliusz Gardawski oraz Andrzej Weigle.

Rafal Marcin Leszczynski (fot. Michal Karski)– Stosunek ewangelików reformowanych do Biblii brzeskiej był przez wiele lat ambiwalentny, ponieważ część jej tłumaczy przeszła na antytrynitaryzm. Teologicznie jest to jednak przekład ewangelicko-reformowany – mówił prof. Rafał Marcin Leszczyński podczas konferencji „Biblia brzeska – historia, język, teologia”. JEDNOTA objęła patronat nad tym wydarzeniem.