Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

Aktualności

ks. Tomasz Pieczko (fot. Michal Karski)Ks. Tomasz Pieczko został nowym administratorem parafii ewangelicko-reformowanej w Zelowie. Zastąpił na tym stanowisku ks. Romana Lipińskiego, który przechodzi na emeryturę i przenosi się do Warszawy.

Tydzien Ewangelizacyjny w Zelowie 2013 (plakat)Pod hasłem „Czas zmian” odbył się w Zelowie Tydzień Ewangelizacyjny. W ramach imprezy prowadzone były półkolonie dla dzieci, odbywały się seminaria, koncerty i ewangelizacje.

Jednota 2/2013Ukazała się JEDNOTA nr 2/2013, a w niej m.in.: refleksje na temat treści i historii powstania Katechizmu Heidelberskiego, wspomnienie o Marcie Werner, rozważania nad zaangażowaniem politycznym w świetle etyki protestanckiej, artykuł o ewangelickiej turystyce religijnej, sylwetki kobiet reformacji, historia nietypowej relacji Charlotte von Kirschbaum i Karla Bartha.

W Debreczynie 27 i 28 czerwca odbywał się Synod powołanego do życia w 2009 r. węgierskojęzycznego Kościoła Obszaru Karpat, skupiającego ewangelicko-reformowane wspólnoty wyznaniowe z terenów dawnych, przedwojennych Węgier. Na obradach obecni byli reprezentanci Kościoła ewangelicko-reformowanego w Polsce: były prezes Synodu dr Witold Brodziński i ks. radca Krzysztof Góral.

Swieto Parafii w Zychlinie 2013 (fot. Mateusz Jelinek)Parafia Ewangelicko-Reformowana w Żychlinie świętowała pamiątkę założenia zboru w 1610 r. Święto Parafii zbiegło się w tym roku z 450. rocznicą wydania Biblii brzeskiej – pierwszego protestanckiego tłumaczenia całego Pisma Świętego z języków oryginalnych.

ks. sup. Andrzej Malicki (fot. KEM)Konferencja Doroczna Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w RP wybrała nowe władze Kościoła. Superintendentem naczelnym został ks. Andrzej Malicki. Wprowadzono też nowy podział administracyjny Kościoła i wybrano superintendentów okręgowych.

Juliusz GardawskiO badaniu socjologicznym „Portret współczesnego polskiego ewangelika” dyskutowano podczas comiesięcznego spotkania Warszawskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego, na którym prelegentami byli twórcy badania: Juliusz Gardawski oraz Andrzej Weigle.

Rafal Marcin Leszczynski (fot. Michal Karski)– Stosunek ewangelików reformowanych do Biblii brzeskiej był przez wiele lat ambiwalentny, ponieważ część jej tłumaczy przeszła na antytrynitaryzm. Teologicznie jest to jednak przekład ewangelicko-reformowany – mówił prof. Rafał Marcin Leszczyński podczas konferencji „Biblia brzeska – historia, język, teologia”. JEDNOTA objęła patronat nad tym wydarzeniem.

Biblia brzeskaPrzypadająca w bieżącym roku 450. rocznica wydania Biblii brzeskiej – pierwszej polskojęzycznej ewangelickiej Biblii – została godnie uczczona przez Białorusinów. W Brześciu została zorganizowana międzynarodowa konferencja naukowa „Biblia brzeska – unikalny pomnik kultury XVI stulecia: w 450 rocznicę wydania”. Wśród prelegentów byli również polscy ewangelicy.

Ewa Jóźwiak (fot. Michał Karski)W Bełchatowie obradował Synod Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP. W urząd prezesa wprowadzono Ewę Jóźwiak – pierwszą kobietę na tym stanowisku. Wybrano również prezydium Synodu, kierownictwo Diakonii Kościoła oraz dyskutowano nad prawem kościelnym.

Biblia Brzeska parafii ewangelicko-reformowanej w Żychlinie (fot. Michał Karski)Podczas inauguracji obrad Synodu Kościoła ewangelicko-reformowanego w Bełchatowie przedstawiciele Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie zwrócili parafii żychlińskiej szesnastowieczny egzemplarz Biblii brzeskiej. – Wydanie tej Biblii było wydarzeniem na skalę europejską. To był przełom edytorski i językowy – mówiła w swym referacie badaczka języka polskiego Izabela Winiarska-Górska.

Noc Muzeow 2013Za nami kolejna Noc Muzeów. W tym roku dwa kościoły ewangelicko-reformowane – łódzki i warszawski – zaprosiły uczestników tej imprezy w swoje progi. Dla odwiedzających przygotowano różnorodne atrakcje: koncerty, ekspozycje, wykłady, rozmowy. W Warszawie zaprezentowano oryginalny, szesnastowieczny egzemplarz Biblii brzeskiej.

Zjednoczony Kosciol Protestancki Francji (logo)W Lyonie odbył się pierwszy Synod Zjednoczonego Kościoła Protestanckiego Francji, połączonego z tamtejszych Kościołów reformowanego i luterańskiego. W Synodzie wziął udział m.in. ks. Marek Izdebski, biskup Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP.

ks. bp Jerzy Samiec i ks. dr Adrian Korczago (fot. Michal Karski)Ks. bp Jerzy Samiec i ks. dr Adrian Korczago z Kościoła ewangelicko-augsburskiego wystosowali do minister edukacji list otwarty, w którym zaprotestowali przeciwko umieszczeniu w tegorocznym egzaminie gimnazjalnym treści, które – jak napisali – są „niezwykle tendencyjne i utrwalają negatywne myślenie o luteranach”. Minister wyraziła ubolewanie z powodu zaistniałej sytuacji.

Koperta wydana na Bialorusi z okazji 450. rocznicy wydania Biblii BrzeskiejNa Białorusi ukazała się okolicznościowa koperta z okazji 450. rocznicy wydania Biblii brzeskiej. Koperta zaopatrzona jest w specjalny stempel: „Wystawa młodzieżowa w Brześciu 15-25.03.2013”.

70. rocznica powstania w getcie warszawskimPonad dwieście osób różnych wyznań uczestniczyło w corocznym marszu modlitwy szlakiem pomników getta warszawskiego. Obecni byli m.in. rabini żydowscy oraz duchowni ewangeliccy i katoliccy.
Marsz modlitwy szlakiem pomników getta warszawskiego jest od 20 lat organizowany przez Polską Radę Chrześcijan i Żydów w kolejne rocznice powstania w getcie. Tegoroczny miał miejsce 21 kwietnia i wpisał się w obchody 70. rocznicy powstania.

spis powszechny 2011 logoW raporcie „Ludność. Stan i struktura demograficzno-społeczna” Główny Urząd Statystyczny ogłosił wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań. W opracowaniu znajdziemy m.in. informacje na temat przynależności wyznaniowej mieszkańców Polski.

ks. prof. Boguslaw Milerski podczas V Ekumenicznego Forum Katechetycznego (fot. Michal Karski)Całe mentalne zło nauczania religii w szkole to traktowanie jej jako substytutu katechezy parafialnej. Szkoła powinna być miejscem publicznym, a nie kultu religijnego – mówił rektor ChAT ks. prof. Bogusław Milerski podczas V Ekumenicznego Forum Katechetycznego, poświęconego Januszowi Korczakowi oraz problematyce nauczania religii w szkole publicznej.

1/2013Jest już pierwszy w tym roku numer JEDNOTY. Nowy rok to nowe pomysły i rozwiązania. Zmodyfikowaliśmy nieco wygląd okładki naszego czasopisma. Jednak to, co najważniejsze w JEDNOCIE, to jej oferta czytelnicza. Jak zwykle publikujemy szereg ciekawych materiałów na temat ewangelicyzmu, ekumenii, religii.

jednota.pl (logo)Po kilku miesiącach pracy – jest! Uruchomiliśmy nowy serwis internetowy JEDNOTY. Nowa jest też koncepcja jego funkcjonowania. Obok materiałów z papierowych wydań JEDNOTY będziemy tu publikować także bieżące informacje związane z ewangelicyzmem i ekumenią w kraju i za granicą. Mamy nadzieję, że nowa jednota.pl spodoba się internautom.