Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

Aktualności

Prezent pod choinkeJuż po raz czternasty ruszyła akcja charytatywna „Prezent pod choinkę”, która polega na przygotowaniu prezentów świątecznych dla najuboższych dzieci na Ukrainie, Białorusi oraz w Rumunii.

Synod Kosciola Ewangelicko-Reformowanego (fot. Krzysztof Urban)W Warszawie odbyła się sesja zwyczajna Synodu Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP. Podczas obrad przyjęto nowelizację Prawa Wewnętrznego Kościoła. Wystosowano również apel w sprawie sytuacji mniejszości religijnych w Iraku oraz podjęto decyzję o wsparciu jednej rodziny chrześcijańskiej w Iraku lub Syrii.

Porownanie wyznanNakładem Konsystorza Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP ukazało się trzecie wydanie „Porównania wyznań”. Książka ta, ukazująca się w serii Biblioteki JEDNOTY, w przejrzysty sposób prezentuje doktrynę czterech Kościołów chrześcijańskich oraz stan dialogu ekumenicznego.

TE Zelow 2014 (fot. PER Zelow)Jak co roku centralne wydarzenie misyjne w Kościele ewangelicko-reformowanym stanowi Tydzień Ewangelizacyjny w Zelowie. Tegoroczny odbywał się od 20 do 27 lipca pod hasłem „Lecz moim szczęściem być blisko Boga”.

Wprowadzenie ks. Tomasza Pieczko w służbę proboszcza parafii w Zelowie (fot. Archiwum)30 marca 2014 r. podczas nabożeństwa niedzielnego ks. biskup Marek Izdebski wprowadził w służbę proboszcza parafii zelowskiej ks. Tomasza Pieczko, dotychczasowego administratora. Ks. Pieczko został wybrany na proboszcza przez walne zgromadzenie zboru 16 marca.

26 kwietnia ks. bp Marek Izdebski spotkał się z przebywającymi w Polsce gośćmi z Ewangelickiego Kościoła Nadrenii: ks. nadradcą Barbarą Rudolph i ks. prezesem Manfredem Rekowskim.

Jednota 2/2014Ukazał się drugi w tym roku numer JEDNOTY. Tym razem jego tematyka dotyczy problemów wolności w kontekście 25. rocznicy przemian demokratycznych w Europie Środkowo-Wschodniej oraz współczesnych wyzwań cywilizacyjnych.

Inauguracja Roku Jana Husa w Pstraznej (fot. Archiwum)6 lipca 2015 r. przypada 600-lecie męczeńskiej śmierci mistrza Jana Husa – jednego z prekursorów reformacji. Konsystorz Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP, biorąc pod uwagę czeskie korzenie wielu członków Kościoła oraz wciąż żywą pamięć o dokonaniach reformatora, podjął uchwałę, że rok poprzedzający to wydarzenie będzie Rokiem Jana Husa.

We Wrocławiu odbyło się IX Spotkanie Chrześcijan Europy Środkowo-Wschodniej. Około 4 tys. osób z kilkunastu Kościołów protestanckich z różnych krajów wzięło udział w rozmaitych wykładach, dyskusjach, koncertach, warsztatach i nabożeństwach.

Christopher Ferguson (fot. WCRC)Kanadyjski duchowny ks. Christopher Ferguson został wybrany na nowego sekretarza generalnego Światowej Wspólnoty Kościołów Reformowanych. 1 sierpnia zastąpi na tym stanowisku pochodzącego z Ghany ks. Setriego Nyomiego, który pełnił tę funkcję przez ostatnie 14 lat.

II Festiwal PsalmowW kościele ewangelicko-reformowanym w Warszawie odbędzie się II Festiwal Psalmów. W jego programie znalazły się trzy zróżnicowane pod względem stylistycznym i programowym koncerty. JEDNOTA objęła to wydarzenie swoim patronatem.

Spotkanie Polskiego Towarzystw Ewangelickiego o ks. bp. Janie Niewieczerzale (fot. Michal Karski)Podczas kwietniowego spotkania warszawskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego wspominano ks. bp. Jana Niewieczerzała, superintendenta Kościoła ewangelicko-reformowanego w Polsce i prezesa Polskiej Rady Ekumenicznej. Kilka dni temu minęła 100. rocznica jego urodzin.

100. rocznica urodzin bp. Jana Niewieczerzala, modlitwa przy jego grobie w Warszawie (fot. Michal Karski)100 lat temu urodził się ks. bp Jan Niewieczerzał, superintendent Kościoła ewangelicko-reformowanego w Polsce i prezes Polskiej Rady Ekumenicznej. Z tej okazji przy jego grobie odbyła się krótka modlitwa połączona ze wspomnieniem duchownego.

Dyskusja o projekcie dokumentu ekumenicznego dotyczacego malzenstw mieszanych wyznaniowo (fot. Michal Karski)– W dokumencie tym nie interes Kościoła został wyakcentowany, ale interes człowieka – mówił ks. prof. Bogusław Milerski podczas dyskusji panelowej na temat projektu dokumentu ekumenicznego dotyczącego małżeństw mieszanych wyznaniowo.

Ewa Jóźwiak, ks. bp Marek Izdebski i ks. Setri Nyomi (fot. Roman Lipiński)Sekretarz generalny Światowej Wspólnoty Kościołów Reformowanych ks. Setri Nyomi spotkał się 29 marca z biskupem Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP ks. Markiem Izdebskim, prezesem Synodu Ewą Jóźwiak i notariuszem Synodu ks. Romanem Lipińskim.

Swiatowa Wspolnota Kosciolow ReformowanychW Warszawie odbyło się spotkanie Rady Regionu Europy Światowej Wspólnoty Kościołów Reformowanych. Przedstawiciele kilkudziesięciu europejskich Kościołów reformowanych dyskutowali o postkomunistycznym dziedzictwie mającym wpływ zarówno na wschodnią, jak i zachodnią część Starego Kontynentu.

Jednota 1/2014Ukazała się pierwsza w tym roku JEDNOTA. Tematem przewodnim numeru jest ekumenizm. Czytelnicy znajdą teksty o ideowych, historycznych, strukturalnych i praktycznych wymiarach ruchu ekumenicznego. Ponadto w numerze m.in. tematyka żydowska i biblijna.

Malgorzata Fuszara (fot. Michal Karski)

– Nietrafione są zarzuty pod adresem gender studies, że nie odróżniają płci. Jest dokładnie odwrotnie – mówiła socjolożka prof. Małgorzata Fuszara podczas konferencji „Gender oczami specjalistów”. – Gender zajmuje się dekonstrukcją płci biologicznej, heteroseksualności, rodziny opartej o małżeństwo kobiety i mężczyzny, macierzyństwa – przekonywał pallotyn ks. dr Leszek Woroniecki.

Jednota 4/2013

Ukazał się numer 4/2013 JEDNOTY, a w nim m.in.: relacje z obchodów jubileuszu Biblii brzeskiej, rozmowa o Zgromadzeniu Ogólnym Światowej Rady Kościołów w Pusan, wspomnienia o Olgierdzie Przewłockim i Tadeuszu Mazowieckim, analiza teologiczna Katechizmu Heidelberskiego, historia stosunku ewangelicyzmu do nazizmu, artykuł o pojęciu „bogoiskatiel”.

ks. Julia Lewandowska (fot. Elzbieta Lewandowska)Julia Lewandowska, polska teolożka ewangelicko-reformowana, została ordynowana na pastorkę w Kościele Szkocji. Będzie pracować w połączonej parafii Kirkwall East i Shapinsay na Orkadach – wyspach znajdujących się na północy Szkocji.