Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

Aktualności

100. rocznica urodzin bp. Jana Niewieczerzala, modlitwa przy jego grobie w Warszawie (fot. Michal Karski)100 lat temu urodził się ks. bp Jan Niewieczerzał, superintendent Kościoła ewangelicko-reformowanego w Polsce i prezes Polskiej Rady Ekumenicznej. Z tej okazji przy jego grobie odbyła się krótka modlitwa połączona ze wspomnieniem duchownego.

Dyskusja o projekcie dokumentu ekumenicznego dotyczacego malzenstw mieszanych wyznaniowo (fot. Michal Karski)– W dokumencie tym nie interes Kościoła został wyakcentowany, ale interes człowieka – mówił ks. prof. Bogusław Milerski podczas dyskusji panelowej na temat projektu dokumentu ekumenicznego dotyczącego małżeństw mieszanych wyznaniowo.

Ewa Jóźwiak, ks. bp Marek Izdebski i ks. Setri Nyomi (fot. Roman Lipiński)Sekretarz generalny Światowej Wspólnoty Kościołów Reformowanych ks. Setri Nyomi spotkał się 29 marca z biskupem Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP ks. Markiem Izdebskim, prezesem Synodu Ewą Jóźwiak i notariuszem Synodu ks. Romanem Lipińskim.

Swiatowa Wspolnota Kosciolow ReformowanychW Warszawie odbyło się spotkanie Rady Regionu Europy Światowej Wspólnoty Kościołów Reformowanych. Przedstawiciele kilkudziesięciu europejskich Kościołów reformowanych dyskutowali o postkomunistycznym dziedzictwie mającym wpływ zarówno na wschodnią, jak i zachodnią część Starego Kontynentu.

Jednota 1/2014Ukazała się pierwsza w tym roku JEDNOTA. Tematem przewodnim numeru jest ekumenizm. Czytelnicy znajdą teksty o ideowych, historycznych, strukturalnych i praktycznych wymiarach ruchu ekumenicznego. Ponadto w numerze m.in. tematyka żydowska i biblijna.

Malgorzata Fuszara (fot. Michal Karski)

– Nietrafione są zarzuty pod adresem gender studies, że nie odróżniają płci. Jest dokładnie odwrotnie – mówiła socjolożka prof. Małgorzata Fuszara podczas konferencji „Gender oczami specjalistów”. – Gender zajmuje się dekonstrukcją płci biologicznej, heteroseksualności, rodziny opartej o małżeństwo kobiety i mężczyzny, macierzyństwa – przekonywał pallotyn ks. dr Leszek Woroniecki.

Jednota 4/2013

Ukazał się numer 4/2013 JEDNOTY, a w nim m.in.: relacje z obchodów jubileuszu Biblii brzeskiej, rozmowa o Zgromadzeniu Ogólnym Światowej Rady Kościołów w Pusan, wspomnienia o Olgierdzie Przewłockim i Tadeuszu Mazowieckim, analiza teologiczna Katechizmu Heidelberskiego, historia stosunku ewangelicyzmu do nazizmu, artykuł o pojęciu „bogoiskatiel”.

ks. Julia Lewandowska (fot. Elzbieta Lewandowska)Julia Lewandowska, polska teolożka ewangelicko-reformowana, została ordynowana na pastorkę w Kościele Szkocji. Będzie pracować w połączonej parafii Kirkwall East i Shapinsay na Orkadach – wyspach znajdujących się na północy Szkocji.

W Warszawie odbyło się doroczne spotkanie Konsystorzy Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP i Rady Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w RP oraz komisji trójstronnej tych Kościołów. Dyskutowano m.in. o zbliżającym się jubileuszu reformacji.

W Zelowie obradował Synod Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP. Podczas posiedzenia wybrano nowe składy Konsystorza i Synodalnej Komisji Rewizyjnej, uchwalono budżet oraz kontynuowano dyskusję nad nowelizacją Prawa Wewnętrznego.

Konferencja W Warszawie od 20 do 21 listopada odbyła się konferencja naukowa „Biblia brzeska w 450-lecie wydania przekładu. Historia, język, kultura, teologia”, zorganizowana wspólnie przez Chrześcijańską Akademię Teologiczną oraz Uniwersytet Warszawski. To jedno z najważniejszych wydarzeń związanych z tegorocznym jubileuszem wydania tego pierwszego ewangelickiego przekładu Biblii.

Biblia brzeska – historia, język, teologiaUkazała się książka „Biblia brzeska – historia, język, teologia”, zawierająca materiały z czerwcowej konferencji o tym samym tytule. Autorzy tekstów analizują Biblię brzeską z różnych perspektyw badawczych: historycznej, teologicznej i filologicznej.

Dzien Holenderski 2013 w Centrum Luteranskim w Warszawie (fot. Agnieszka Godfrejow-Tarnogorska)26 października w Centrum Luterańskim w Warszawie odbył się Dzień Holenderski. Podczas spotkania zgromadzili się przedstawiciele parafii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP i Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP, którzy angażują się w kontakty partnerskie z Kościołem Protestanckim w Holandii.

Biblia brzeska (fot. Michal Karski)W Żychlinie koło Konina odbyła się konferencja popularno-naukowa „450-lecie wydania Biblii brzeskiej”. Referenci mówili m.in. o reformacyjnej idei tłumaczenia Biblii na języki narodowe, historii powstania Biblii brzeskiej, znaczeniu tego przekładu dla języka polskiego czy wykorzystaniu go w dydaktyce.

Od konfliktu do komunii„Od konfliktu do komunii. Luterańsko-katolickie upamiętnienie reformacji w 2017 roku” – tak brzmi tytuł dokumentu ekumenicznego, który właśnie ukazał się w języku polskim. Jest to raport międzynarodowej komisji luterańsko-rzymskokatolickiej ds. dialogu, będący próbą ekumenicznej refleksji nad reformacją i jej dziedzictwem.

Prezent pod choinkeJuż po raz trzynasty ruszyła akcja charytatywna „Prezent pod choinkę”. Jej uczestnicy przygotowują prezenty świąteczne dla najuboższych dzieci na Ukrainie i w Rumunii. JEDNOTA objęła patronat medialny nad akcją.

Domek „Na Sboru” w Kunvaldzie (fot. Marek Battek)W Pstrążnej koło Kudowy Zdroju odbyło się spotkanie przewodników i krajoznawców ewangelików. Jego uczestnicy zwiedzili ciekawe miejsca w okolicy – zarówno po polskiej, jak i po czeskiej stronie granicy.

ekumeniaW dniach 6–10 października Związek Kościołów Szwajcarii i Kościół Ewangelicki w Niemczech zorganizowały wspólnie w Zurychu ekumeniczny kongres poświęcony przygotowaniu do obchodów rocznicy reformacji w 2017 r. Z wielu ewangelickich Kościołów Europy przyjechali delegaci by rozmawiać o nadziei związanej z obchodami rocznicy, o znaczeniu – także dzisiaj – tamtych wydarzeń dla społeczeństw naszych krajów i o zadaniach, które stawiają sobie społeczności ewangelickie, gdy przygotowują się do obchodów rocznicy.

Od 18 do 22 września w Wilnie odbywały się konsultacje trzech Kościołów reformowanych – z Polski, Litwy i Lippe w Niemczech. Głównym tematem spotkania była 450. rocznica wydania Katechizmu Heidelberskiego i jego znaczenie dla współczesnych Kościołów reformowanych. Wspominano też wydaną 450 lat temu Biblię brzeską.

Forum Ewangelickie 2013Pod hasłem „Przyszłość Kościoła – Kościół przyszłości” odbyło się XIX Forum Ewangelickie. Jego uczestnicy dyskutowali o roli kobiet, mężczyzn, duchownych, świeckich i mediów w Kościele przyszłości.