Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

Aktualności

Ekumeniczny przeklad PiecioksieguPo Księgach Dydaktycznych i Deuterokanonicznych ukazał się kolejny tom ekumenicznego przekładu Starego Testamentu – Pięcioksiąg. To efekt prac tłumaczy i redaktorów różnych wyznań w ramach projektu prowadzonego przez Towarzystwo Biblijne w Polsce.

Jednota 1/2015W pierwszym tegorocznym numerze JEDNOTY można przeczytać między innymi o twórczości i historii Jana Husa oraz jego wpływie na formowanie się różnych idei w latach późniejszych, myśli Karla Bartha wobec doświadczeń I wojny światowej, a także o pastorze reformowanym Ludwiku Zaunarze.

Konferencja z okazji 50-lecia Memorandum Wschodniego (fot. Michal Karski)O roli Memorandum Wschodniego i ewangelików w procesie powojennego pojednania polsko-niemieckiego dyskutowano podczas konferencji „Na drodze pojednania. Upamiętnienie Wschodniego Memorandum Kościoła Ewangelickiego w Niemczech (Ostdenkschrift) z 1965 r.”.

Swiatowy Dzien Modlitwy 2015 w Belchatowie (fot. M. Goslawski)Tradycyjnie w pierwszy piątek marca obchodzony jest w środowiskach ekumenicznych Światowy Dzień Modlitwy. Z tej okazji w różnych miastach Polski odbyły się nabożeństwa ekumeniczne. Jedno z nich miało miejsce w kościele ewangelicko-reformowanym w Bełchatowie.

Spotkanie Rady Regionu Europy Swiatowej Wspolnoty Kosciolow Reformowanych w Belfascie (fot. Presbyterian Church in Ireland)W Belfaście odbyło się doroczne spotkanie Rady Regionu Europy Światowej Wspólnoty Kościołów Reformowanych. Jego temat brzmiał „Tożsamość narodowa, tożsamość europejska a rola Kościołów reformowanych”.

tmojch 2015Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan w roku 2015 przebiegał pod hasłem: „Jezus rzekł do Samarytanki: »Daj mi pić!«” (J 4,7). Materiały do ekumenicznych modlitw przygotowali chrześcijanie z Brazylii.

Spotkanie prezydenta z przedstawicielami Kosciolow i zwiazkow wyznaniowych (fot. Kancelaria Prezydenta RP)Życzenia „dobrego roku dla wszystkich ludzi wiary w Polsce” przekazał prezydent Bronisław Komorowski przedstawicielom wszystkich Kościołów i związków wyznaniowych w Polsce podczas spotkania noworocznego 20 stycznia w Pałacu Prezydenckim. W swoim wystąpieniu podkreślił, iż „jedną z form szacunku dla obywateli, okazywanego przez demokratyczne państwo, jest szacunek dla Kościołów, dla świata wiary”.

Podpisanie „Apelu Kosciolow w Polsce o poszanowanie i swietowanie niedzieli” (fot. Michal Karski)Wszystkie Kościoły członkowskie Polskiej Rady Ekumenicznej oraz Kościół rzymskokatolicki ogłosiły wspólny „Apel Kościołów w Polsce o poszanowanie i świętowanie niedzieli”.

Jednota 4/2014Ukazał się czwarty w 2014 r. numer JEDNOTY. Czytelnicy znajdą w nim m.in. artykuły o Pierwotnej Jednocie Braterskiej, teologii w obliczu I wojny światowej, refleksje wokół śmierci i życia wiecznego, a także rozmowę na temat dokumentu Światowej Federacji Luterańskiej dotyczącego społecznej sprawiedliwości płci.

Kard. Kurt Koch w Polskiej Radzie Ekumenicznej, WarszawaPrzewodniczący Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan kard. Kurt Koch spotkał się z prezydium Polskiej Rady Ekumenicznej. Watykański hierarcha mówił o prymacie modlitwy w ruchu ekumenicznym oraz potrzebie współdziałania w ewangelizacji i misji.

Konferencja W nurt organizowanych na całym świecie konferencji z okazji 50. rocznicy promulgacji soborowego „Dekretu o ekumenizmie Unitatis redintegratio” wpisało się sympozjum ekumeniczne w Kamieniu Śląskim.

Obchody 600-lecia spozywania Wieczerzy Panskiej pod dwiema postaciami, PragaW 2014 r. minęła 600. rocznica spożywania Wieczerzy Pańskiej pod obiema postaciami – chleba i wina – przez wiernych. Stało się to możliwe dzięki Janowi Husowi. 600 lat temu kielich był znakiem religijnego zaszczytu, dziś jest symbolem ekumenicznego pojednania i przezwyciężania uprzedzeń. Przebieg całodziennego święta, które odbyło się 12 października w siedmiu różnych miejscach w centrum Pragi, przedstawiamy w niniejszym tekście.

Obchody 600-lecia spozywania Wieczerzy Panskiej pod dwiema postaciami, Praga (fot. Karol Pospiszył)Na zaproszenie Ewangelickiego Kościoła Czeskobraterskiego (Českobratrská církev evangelická) delegacja Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP wzięła udział w praskich obchodach 600-lecia celebracji Wieczerzy Pańskiej pod dwiema postaciami.

Inauguracja Wigilijnego Dziela Pomocy Dzieciom 2014 (fot. Ewa Jozwiak)Pod hasłem „Dziecko sercem rodziny” zainaugurowano 29 listopada w kościele ewangelicko-augsburskim Św. Trójcy w Warszawie tegoroczną ekumeniczną akcję charytatywną Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom.

Konferencja O dokumentach Światowej Federacji Luterańskiej na temat płci w kontekście sprawiedliwości, władzy i przemocy dyskutowano podczas konferencji „Jako mężczyznę i kobietę stworzył ich”. – Zdarza się, że kobiety są traktowane gorzej dlatego, że są kobietami. To trzeba zmieniać – mówił ks. bp Jerzy Samiec.

Jednota 3/2014W trzecim tegorocznym numerze JEDNOTY czytelnicy znajdą m.in. artykuły o historii Jana Husa, wykorzystaniu argumentacji biblijnej w dokumencie „Gender Justice Policy”, historii misji anglikańskiej w Warszawie w XIX i XX w. czy karcie tytułowej Biblii brzeskiej. Nie zabrakło także relacji z wydarzeń kościelnych i ekumenicznych.

 

Po skierowanym do władz Polski Apelu Synodu Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP w sprawie sytuacji w Iraku kancelaria Sejmu przesłała do prezes Synodu odpowiedź, w której dziękuje za apel oraz informuje o uchwale Sejmu w sprawie zbrodni Państwa Islamskiego.

ks. Miroslav Danys (fot. Ewa Jozwiak)4 października 2014 r. podczas ekumenicznej Gali Ubi Caritas ks. Miroslav Danyš odebrał nagrodę Diakonii Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP noszącą imię ks. bp. Jana Niewieczerzała. Uroczystość odbyła się w Teatrze Kamienica w Warszawie.

ks. Miroslaw Danysz (fot. Ewa Jozwiak)Ks. Miroslav Danyš został pierwszym laureatem Nagrody im. bp. Jana Niewieczerzała, przyznawanej przez Diakonię Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP. Swoje nagrody przyznały również luterańska Diakonia, rzymskokatolicki Caritas oraz prawosławny Eleos.

Forum Ewangelickie 2014 (fot. Michal Karski)Podczas tegorocznego Forum Ewangelickiego dyskutowano na temat obecności kobiet w społecznościach Kościołów ewangelickich. Luterańscy uczestnicy Forum skierowali do Synodu Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP wniosek o wprowadzenie ordynacji kobiet na księży.