Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

Aktualności

Obchody 600-lecia spozywania Wieczerzy Panskiej pod dwiema postaciami, Praga (fot. Karol Pospiszył)Na zaproszenie Ewangelickiego Kościoła Czeskobraterskiego (Českobratrská církev evangelická) delegacja Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP wzięła udział w praskich obchodach 600-lecia celebracji Wieczerzy Pańskiej pod dwiema postaciami.

Inauguracja Wigilijnego Dziela Pomocy Dzieciom 2014 (fot. Ewa Jozwiak)Pod hasłem „Dziecko sercem rodziny” zainaugurowano 29 listopada w kościele ewangelicko-augsburskim Św. Trójcy w Warszawie tegoroczną ekumeniczną akcję charytatywną Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom.

Konferencja O dokumentach Światowej Federacji Luterańskiej na temat płci w kontekście sprawiedliwości, władzy i przemocy dyskutowano podczas konferencji „Jako mężczyznę i kobietę stworzył ich”. – Zdarza się, że kobiety są traktowane gorzej dlatego, że są kobietami. To trzeba zmieniać – mówił ks. bp Jerzy Samiec.

Jednota 3/2014W trzecim tegorocznym numerze JEDNOTY czytelnicy znajdą m.in. artykuły o historii Jana Husa, wykorzystaniu argumentacji biblijnej w dokumencie „Gender Justice Policy”, historii misji anglikańskiej w Warszawie w XIX i XX w. czy karcie tytułowej Biblii brzeskiej. Nie zabrakło także relacji z wydarzeń kościelnych i ekumenicznych.

 

Po skierowanym do władz Polski Apelu Synodu Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP w sprawie sytuacji w Iraku kancelaria Sejmu przesłała do prezes Synodu odpowiedź, w której dziękuje za apel oraz informuje o uchwale Sejmu w sprawie zbrodni Państwa Islamskiego.

ks. Miroslav Danys (fot. Ewa Jozwiak)4 października 2014 r. podczas ekumenicznej Gali Ubi Caritas ks. Miroslav Danyš odebrał nagrodę Diakonii Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP noszącą imię ks. bp. Jana Niewieczerzała. Uroczystość odbyła się w Teatrze Kamienica w Warszawie.

ks. Miroslaw Danysz (fot. Ewa Jozwiak)Ks. Miroslav Danyš został pierwszym laureatem Nagrody im. bp. Jana Niewieczerzała, przyznawanej przez Diakonię Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP. Swoje nagrody przyznały również luterańska Diakonia, rzymskokatolicki Caritas oraz prawosławny Eleos.

Forum Ewangelickie 2014 (fot. Michal Karski)Podczas tegorocznego Forum Ewangelickiego dyskutowano na temat obecności kobiet w społecznościach Kościołów ewangelickich. Luterańscy uczestnicy Forum skierowali do Synodu Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP wniosek o wprowadzenie ordynacji kobiet na księży.

Prezent pod choinkeJuż po raz czternasty ruszyła akcja charytatywna „Prezent pod choinkę”, która polega na przygotowaniu prezentów świątecznych dla najuboższych dzieci na Ukrainie, Białorusi oraz w Rumunii.

Synod Kosciola Ewangelicko-Reformowanego (fot. Krzysztof Urban)W Warszawie odbyła się sesja zwyczajna Synodu Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP. Podczas obrad przyjęto nowelizację Prawa Wewnętrznego Kościoła. Wystosowano również apel w sprawie sytuacji mniejszości religijnych w Iraku oraz podjęto decyzję o wsparciu jednej rodziny chrześcijańskiej w Iraku lub Syrii.

Porownanie wyznanNakładem Konsystorza Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP ukazało się trzecie wydanie „Porównania wyznań”. Książka ta, ukazująca się w serii Biblioteki JEDNOTY, w przejrzysty sposób prezentuje doktrynę czterech Kościołów chrześcijańskich oraz stan dialogu ekumenicznego.

TE Zelow 2014 (fot. PER Zelow)Jak co roku centralne wydarzenie misyjne w Kościele ewangelicko-reformowanym stanowi Tydzień Ewangelizacyjny w Zelowie. Tegoroczny odbywał się od 20 do 27 lipca pod hasłem „Lecz moim szczęściem być blisko Boga”.

Wprowadzenie ks. Tomasza Pieczko w służbę proboszcza parafii w Zelowie (fot. Archiwum)30 marca 2014 r. podczas nabożeństwa niedzielnego ks. biskup Marek Izdebski wprowadził w służbę proboszcza parafii zelowskiej ks. Tomasza Pieczko, dotychczasowego administratora. Ks. Pieczko został wybrany na proboszcza przez walne zgromadzenie zboru 16 marca.

26 kwietnia ks. bp Marek Izdebski spotkał się z przebywającymi w Polsce gośćmi z Ewangelickiego Kościoła Nadrenii: ks. nadradcą Barbarą Rudolph i ks. prezesem Manfredem Rekowskim.

Jednota 2/2014Ukazał się drugi w tym roku numer JEDNOTY. Tym razem jego tematyka dotyczy problemów wolności w kontekście 25. rocznicy przemian demokratycznych w Europie Środkowo-Wschodniej oraz współczesnych wyzwań cywilizacyjnych.

Inauguracja Roku Jana Husa w Pstraznej (fot. Archiwum)6 lipca 2015 r. przypada 600-lecie męczeńskiej śmierci mistrza Jana Husa – jednego z prekursorów reformacji. Konsystorz Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP, biorąc pod uwagę czeskie korzenie wielu członków Kościoła oraz wciąż żywą pamięć o dokonaniach reformatora, podjął uchwałę, że rok poprzedzający to wydarzenie będzie Rokiem Jana Husa.

We Wrocławiu odbyło się IX Spotkanie Chrześcijan Europy Środkowo-Wschodniej. Około 4 tys. osób z kilkunastu Kościołów protestanckich z różnych krajów wzięło udział w rozmaitych wykładach, dyskusjach, koncertach, warsztatach i nabożeństwach.

Christopher Ferguson (fot. WCRC)Kanadyjski duchowny ks. Christopher Ferguson został wybrany na nowego sekretarza generalnego Światowej Wspólnoty Kościołów Reformowanych. 1 sierpnia zastąpi na tym stanowisku pochodzącego z Ghany ks. Setriego Nyomiego, który pełnił tę funkcję przez ostatnie 14 lat.

II Festiwal PsalmowW kościele ewangelicko-reformowanym w Warszawie odbędzie się II Festiwal Psalmów. W jego programie znalazły się trzy zróżnicowane pod względem stylistycznym i programowym koncerty. JEDNOTA objęła to wydarzenie swoim patronatem.

Spotkanie Polskiego Towarzystw Ewangelickiego o ks. bp. Janie Niewieczerzale (fot. Michal Karski)Podczas kwietniowego spotkania warszawskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego wspominano ks. bp. Jana Niewieczerzała, superintendenta Kościoła ewangelicko-reformowanego w Polsce i prezesa Polskiej Rady Ekumenicznej. Kilka dni temu minęła 100. rocznica jego urodzin.