Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

Aktualności

Festiwal „Weite Wirkt” 2016 – koncert „Zelowskich Dzwonkow” (fot. PER Zelow)Zbliżający się Rok Reformacji był inspiracją dla organizatorów Festiwalu „Weite wirkt” przygotowanego przez trzy ewangelickie Kościoły krajowe: Ewangelicki Kościół w Westfalii, Ewangelicki Kościół Krajowy w Nadrenii oraz Kościół Krajowy Lippe.

Ewangelicki Kosciol CzeskobraterskiOd 19 do 21 maja w Pradze (Czechy) odbył się Synod Ewangelickiego Kościoła Czeskobraterskiego. Jego gościem był ks. Roman Lipiński.

Synod Kosciola Ewangelicko-Reformowanego w RP, Kleszczow, kwiecien 2016 (fot. Karol Pospiszyl)W podbełchatowskim Kleszczowie obradował Synod Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP. Podczas sesji wybrano m.in. składy Konsystorza, Komisji Rewizyjnej i Rady Diakonii. Synodałowie przyjęli też uchwałę na temat dystrybucji Wieczerzy Pańskiej.

Jednota 1/2016Ukazał się pierwszy w tym roku numer JEDNOTY. Pytamy w nim m.in. o dialog Kościołów i Polskiej Rady Ekumenicznej z judaizmem. Ponadto czytelnicy znajdą m.in. rozważania o zainteresowaniu wiernych Kościołem, refleksje po Roku Jana Husa, sylwetkę ks. Johannesa Lepsiusa, który upublicznił informacje o ludobójstwie Ormian, a także recenzję filmu „Spotlight”.

Zjazd Gnieznienski 2016 - ks. Roman Lipinski (fot. Michal Karski)Pod hasłem „Europa nowych początków. Wyzwalająca moc chrześcijaństwa” odbył się od 11 do 13 marca X Zjazd Gnieźnieński. Wymiar ekumeniczny tegorocznego Zjazdu w warstwie referatowo-dyskusyjnej był mniejszy niż poprzednim razem. Ciekawym wydarzeniem ekumenicznym było natomiast nabożeństwo dziękczynno-pokutne.

Spotkanie Rady Regionu Europy Swiatowej Wspolnoty Kosciolow Reformowanych 2016, Kappel am Albis, Szwajcaria (fot. Rimas Mikalauskas)Niedaleko Zurychu, w Kappel am Albis, odbyło się doroczne spotkanie Rady Regionu Europy Światowej Wspólnoty Kościołów Reformowanych. Dyskutowano o przyjęciu deklaracji o usprawiedliwieniu oraz kryzysie uchodźczym. Kościół Ewangelicko-Reformowany w RP reprezentował ks. bp Marek Izdebski.

Swiatowy Dzien Modlitwy w Kleszczowie (fot. Wladyslaw Scholl)W ramach Światowego Dnia Modlitwy 4 marca parafie ewangelicko-reformowane w Kleszczowie i Warszawie zorganizowały nabożeństwa ekumeniczne. Tegoroczną liturgię przygotowały chrześcijanki z Kuby.

Gustav Adolf WerkWarszawę odwiedziła delegacja 14 studentów teologii z Niemiec na czele z ks. Enno Haaksem, sekretarzem generalnym Gustaw Adolf Werk (GAW).

bp Jacek Jezierski (fot. mk)Pod hasłem „Wspólna modlitwa” odbyło się w warszawskim kościele ewangelicko-reformowanym nabożeństwo centralne Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan. – Ekumenia wymaga spotkań, dialogu, współpracy, ale również wspólnoty modlitwy i nabożeństw ekumenicznych – mówił w kazaniu ks. bp Jacek Jezierski z Kościoła rzymskokatolickiego.

Organizatorzy wystawy „Jan Heweliusz i jego Gdansk w 500-lecie Reformacji” z rysunkiem Marka Modela (fot. Anna Popiel)„Jan Heweliusz i jego Gdańsk w 500-lecie Reformacji” – to tytuł wystawy, której wernisaż odbył się na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. Składa się na nią kilkanaście obrazów autorstwa artystów związanych z Gdańskim Towarzystwem Przyjaciół Sztuki. W swoim artystycznym przekazie nawiązują oni do postaci ewangelika Jana Heweliusza, jego miasta Gdańska oraz reformacji.

Palac Prezydencki w Warszawie (fot. mk)W spotkaniu noworocznym prezydenta Andrzeja Dudy z reprezentantami związków wyznaniowych w Polsce uczestniczyła delegacja Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP z ks. bp. Markiem Izdebskim i prezesem Synodu dr Ewą Jóźwiak.

swkr logoPod hasłem „Służba potrzebom świata. Misja i zbawienie” miała miejsce w grudniu 2015 r. w Centrum Kultury St. Paul w Antalii (Turcja) druga runda spotkań dialogu reformowano-zielonoświątkowego.

4 2015Ukazał się ostatni tegoroczny numer JEDNOTY. Znalazło się w nim dużo tekstów związanych z kryzysem uchodźczym – jednym z najbardziej palących problemów społecznych współczesnego świata. Ponadto w numerze artykuły o ks. Zdzisławie Trandzie i Lili Jełowickiej, a także relacje z wydarzeń kościelnych i ekumenicznych.

ks. Zdzislaw Tranda (fot. mk)Ks. Zdzisław Tranda, biskup-senior Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP, skończył 90 lat. Z tej okazji w warszawskiej parafii ewangelicko-reformowanej odbyły się dwie uroczystości.

Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom 2015 (fot. mk)Ruszyła tegoroczna edycja Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom. – W tym miejscu powinniśmy otworzyć nasze serca i okazać miłosierdzie dzieciom uciekającym z terenów objętych okrutną wojną, wywołaną przez dorosłych, a dotykającą bezbronne, nic niewinne dzieci – mówiła Biruta Przewłocka-Pachnik, prezes Diakonii Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP, podczas uroczystej inauguracji tej ekumenicznej akcji charytatywnej.

Synod Kosciola Ewangelicko-Reformowanego w RP, Lodz, 28 XI 2015 r. (fot. mk)Podczas jesiennej sesji Synodu Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP przyjęto budżet na 2016 r. Dyskutowano też o kryzysie uchodźczym w Europie i nasilających się nastrojach ksenofobicznych.

„Wiara w Boga i wypływające z niej miłość, odpowiedzialność za innych, otwarte i gotowe serca są teraz najbardziej potrzebne rodzinom ofiar. Choć świat jest oburzony, a pewne środowiska wzywają do odwetu, my prosimy o pokorną modlitwę i postawę solidarności ze zranionym Narodem Francuskim” – czytamy w oświadczeniu Konsystorza Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP wydanym po zamachach terrorystycznych w Paryżu.

Obrana pracy doktorskiej Ewy Jozwiak (fot. mk)Ewa Jóźwiak, redaktor naczelna JEDNOTY i prezes Synodu Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP, obroniła w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie pracę doktorską na temat „Polacy z wyboru. Proces polonizacji na przykładzie czterech pokoleń pastorów w rodzinie Sachsów”.

nagrody diakonii2015mMarta Werner i Lili Jełowicka zostały uhonorowane Nagrodą im. bp. Jana Niewieczerzała za wieloletnie zaangażowanie w działalność diakonijną. To nagroda przyznawana przez Diakonię Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP podczas Gali Ubi Caritas. Swoje nagrody przyznały również inne kościelne organizacje charytatywne: luterańska Diakonia, katolicki Caritas i prawosławny Eleos.

Jednota 3/2015Ukazał się trzeci tegoroczny numer JEDNOTY. Czytelnicy znajdą w nim m.in. analizę socjologiczną religijności społeczeństw europejskich, artykuł o historii reformacji w Gdańsku, recenzję książki o Czechach i ewangelikach z podzelowskiego Faustynowa, a także rozmowę o akcji porządkowania cmentarzy żydowskich na Litwie.