Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

Aktualności

Wizyta w parafii ewangelicko-reformowanej w Minsku (fot. Archiwum)Ks. Roman Lipiński odwiedził mińską parafię Kościoła Ewangelicko-Reformowanego na Białorusi. Wizyta duchownego trwała od 26 do 29 czerwca.

Otwarcie Skansenu Osadnictwa Nadwislanskiego w Wiaczeminie Polskim (fot. Projekt Skansen Osadnictwa Nadwislanskiego w Wiaczeminie Polskim)Wiączemin Polski – trudna do zapamiętania nazwa wsi nad Wisłą, położona kilkadziesiąt kilometrów od Płocka. Wiączemin trudno też odnaleźć wśród pszenicznych łanów. Ze skraju wsi widać dawny kościół menonitów, potem luteran, potem używany też przez katolików. Dojazd do niego polną drogą – sypiąc i utwardzając piach – umożliwił Peter Stratenwerth, ewangelik reformowany rodem ze Szwajcarii. Wraz z żoną, katoliczką, Ewą osiadł przed laty w pobliskiej wsi Grzybów i nauczał polskich rolników wyrobu ekologicznego pożywienia oraz hodowli. Jego szwajcarski ser jest lepszy od oryginalnego.

Papiez Franciszek (fot. Jeffrey Bruno)– W imieniu Kościoła katolickiego proszę was o przebaczenie za niechrześcijańskie, a nawet nieludzkie postawy i zachowania, jakich w dziejach dopuściliśmy się przeciwko wam. W imię Pana Jezusa Chrystusa, przebaczcie nam! – powiedział papież Franciszek do waldensów podczas historycznej wizyty w ich świątyni.

Dom Jana Husa w Husincu (fot. Krzysztof Urban)W czeskiej miejscowości Železna Ruda odbyło się doroczne spotkanie kobiet z Czech, Niemiec i Polski. Tematem wiodącym spotkania było życie i działalność Jana Husa.

Spotkanie z delegacja Ewangelickiego Kosciola Westfalii (fot. Archiwum)Delegacja Ewangelickiego Kościoła Westfalii spotkała się z przedstawicielami Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP.

Konferencja

– Równy dostęp do urzędu duchownego jest naszym świadectwem Ewangelii. Dla mnie nie ma kwestii, czy wprowadzić ordynację kobiet na księży. Jest kwestia teologicznej konieczności ordynacji kobiet – mówił ewangelicki biblista prof. Jakub Slawik podczas konferencji „Ordynacja kobiet w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w Polsce”. – Sprzeciw wobec ordynacji kobiet to wierność nauczaniu apostolskiemu – podkreślał natomiast Artur Welman.

Synod Kosciola Ewangelicko-Reformowanego w RP, Zelow 2015 (fot. PER Zelow)W Zelowie obradował Synod Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP. Synodałowie wybrali prezesa Synodu, zapoznali się ze sprawozdaniami i propozycją raportu na temat ordynacji na duchownych osób homoseksualnych, a także przyjęli regulamin działalności Diakonii Kościoła.

fot. ArchiwumW stołecznej parafii ewangelicko-reformowanej w ramach cyklicznych nabożeństw ekumenicznych miało miejsce chrześcijańsko-żydowskie spotkanie przy Psalmach.

Ekumeniczny przeklad PiecioksieguPo Księgach Dydaktycznych i Deuterokanonicznych ukazał się kolejny tom ekumenicznego przekładu Starego Testamentu – Pięcioksiąg. To efekt prac tłumaczy i redaktorów różnych wyznań w ramach projektu prowadzonego przez Towarzystwo Biblijne w Polsce.

Jednota 1/2015W pierwszym tegorocznym numerze JEDNOTY można przeczytać między innymi o twórczości i historii Jana Husa oraz jego wpływie na formowanie się różnych idei w latach późniejszych, myśli Karla Bartha wobec doświadczeń I wojny światowej, a także o pastorze reformowanym Ludwiku Zaunarze.

Konferencja z okazji 50-lecia Memorandum Wschodniego (fot. Michal Karski)O roli Memorandum Wschodniego i ewangelików w procesie powojennego pojednania polsko-niemieckiego dyskutowano podczas konferencji „Na drodze pojednania. Upamiętnienie Wschodniego Memorandum Kościoła Ewangelickiego w Niemczech (Ostdenkschrift) z 1965 r.”.

Swiatowy Dzien Modlitwy 2015 w Belchatowie (fot. M. Goslawski)Tradycyjnie w pierwszy piątek marca obchodzony jest w środowiskach ekumenicznych Światowy Dzień Modlitwy. Z tej okazji w różnych miastach Polski odbyły się nabożeństwa ekumeniczne. Jedno z nich miało miejsce w kościele ewangelicko-reformowanym w Bełchatowie.

Spotkanie Rady Regionu Europy Swiatowej Wspolnoty Kosciolow Reformowanych w Belfascie (fot. Presbyterian Church in Ireland)W Belfaście odbyło się doroczne spotkanie Rady Regionu Europy Światowej Wspólnoty Kościołów Reformowanych. Jego temat brzmiał „Tożsamość narodowa, tożsamość europejska a rola Kościołów reformowanych”.

tmojch 2015Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan w roku 2015 przebiegał pod hasłem: „Jezus rzekł do Samarytanki: »Daj mi pić!«” (J 4,7). Materiały do ekumenicznych modlitw przygotowali chrześcijanie z Brazylii.

Spotkanie prezydenta z przedstawicielami Kosciolow i zwiazkow wyznaniowych (fot. Kancelaria Prezydenta RP)Życzenia „dobrego roku dla wszystkich ludzi wiary w Polsce” przekazał prezydent Bronisław Komorowski przedstawicielom wszystkich Kościołów i związków wyznaniowych w Polsce podczas spotkania noworocznego 20 stycznia w Pałacu Prezydenckim. W swoim wystąpieniu podkreślił, iż „jedną z form szacunku dla obywateli, okazywanego przez demokratyczne państwo, jest szacunek dla Kościołów, dla świata wiary”.

Podpisanie „Apelu Kosciolow w Polsce o poszanowanie i swietowanie niedzieli” (fot. Michal Karski)Wszystkie Kościoły członkowskie Polskiej Rady Ekumenicznej oraz Kościół rzymskokatolicki ogłosiły wspólny „Apel Kościołów w Polsce o poszanowanie i świętowanie niedzieli”.

Jednota 4/2014Ukazał się czwarty w 2014 r. numer JEDNOTY. Czytelnicy znajdą w nim m.in. artykuły o Pierwotnej Jednocie Braterskiej, teologii w obliczu I wojny światowej, refleksje wokół śmierci i życia wiecznego, a także rozmowę na temat dokumentu Światowej Federacji Luterańskiej dotyczącego społecznej sprawiedliwości płci.

Kard. Kurt Koch w Polskiej Radzie Ekumenicznej, WarszawaPrzewodniczący Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan kard. Kurt Koch spotkał się z prezydium Polskiej Rady Ekumenicznej. Watykański hierarcha mówił o prymacie modlitwy w ruchu ekumenicznym oraz potrzebie współdziałania w ewangelizacji i misji.

Konferencja W nurt organizowanych na całym świecie konferencji z okazji 50. rocznicy promulgacji soborowego „Dekretu o ekumenizmie Unitatis redintegratio” wpisało się sympozjum ekumeniczne w Kamieniu Śląskim.

Obchody 600-lecia spozywania Wieczerzy Panskiej pod dwiema postaciami, PragaW 2014 r. minęła 600. rocznica spożywania Wieczerzy Pańskiej pod obiema postaciami – chleba i wina – przez wiernych. Stało się to możliwe dzięki Janowi Husowi. 600 lat temu kielich był znakiem religijnego zaszczytu, dziś jest symbolem ekumenicznego pojednania i przezwyciężania uprzedzeń. Przebieg całodziennego święta, które odbyło się 12 października w siedmiu różnych miejscach w centrum Pragi, przedstawiamy w niniejszym tekście.