Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

Ks. Najla Kassab, prezydentka Swiatowej Wspolnoty Kosciolow Reformowanych (fot. WCRC / Anna Siggelkow)
Ks. Najla Kassab, prezydentka Światowej Wspólnoty Kościołów Reformowanych (fot. WCRC / Anna Siggelkow)

 

Obradująca w Lipsku w 2017 r. Rada Generalna Światowej Wspólnoty Kościołów Reformowanych przyjęła kilka ważnych dokumentów (pisaliśmy o tym w JEDNOCIE nr 3/2017). Jednym z nich jest „Deklaracja wiary w sprawie ordynacji kobiet”. To zdecydowany głos Kościołów reformowanych na rzecz pełnej równości kobiet i mężczyzn, również w dostępie do urzędów kościelnych. „Ordynacja kobiet jest mocnym świadectwem równości kobiet i mężczyzn wobec Boga” – czytamy w dokumencie. Poruszona w nim problematyka została przedstawiona w kontekście kulturowym, praw człowieka, przesłania biblijnego, a także doświadczeń z życia Kościołów i relacji ekumenicznych. „…ordynacja kobiet jest w pełni biblijnym imperatywem” – podkreślono w deklaracji. Zwrócono też uwagę, że autorytet moralny Kościołów jest zagrożony, gdy w swych strukturach organizacyjnych demonstrują one uznanie dla niższości kobiet.

W JEDNOCIE nr 1/2019 publikujemy przekład tego dokumentu. Zachęcamy do lektury.

 

Czytaj: Deklaracja wiary w sprawie ordynacji kobiet