Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

Wittenberga. Podpisanie przez Swiatowa Wspolnote Kosciolow Reformowanych „Wspolnej deklaracji w sprawie nauki o usprawiedliwieniu” (fot. WCRC)
Wittenberga. Ks. Chris Ferguson podpisuje w imieniu Światowej Wspólnoty Kościołów Reformowanych „Wspólną deklarację w sprawie nauki o usprawiedliwieniu” w obecności przedstawicieli Kościołów luterańskich, metodystycznych i rzymskokatolickiego (fot. WCRC)

 

5 lipca 2017 r. w Wittenberdze Światowa Wspólnota Kościołów Reformowanych przystąpiła do „Wspólnej deklaracji w sprawie nauki o usprawiedliwieniu”. To dokument ekumeniczny podpisany w 1999 r. przez Kościół rzymskokatolicki i Światową Federację Luterańską. Obie strony zadeklarowały w nim, „że na podstawie dialogu (…) są teraz w stanie reprezentować wspólne rozumienie naszego usprawiedliwienia przez Bożą łaskę w wierze w Chrystusa”, a „istniejące nadal różne podejścia nie są już powodem do formułowania potępień doktrynalnych” (p. 5). Deklaracja zwraca uwagę na różne rozłożenie akcentów w formułowaniu doktryn. Podkreśla „wspólną wiarę, że usprawiedliwienie jest dziełem trójjedynego Boga” (p. 15). Dokument jest uznawany za jedno z największych osiągnięć dialogu ekumenicznego. W 2006 r. ratyfikowała go Światowa Rada Metodystyczna, zaś w 2016 r. jego treść zatwierdziła Anglikańska Rada Konsultacyjna.

W JEDNOCIE nr 1/2018 prezentujemy tekst „Aktu przystąpienia Światowej Wspólnoty Kościołów Reformowanych do »Wspólnej deklaracji w sprawie nauki o usprawiedliwieniu«”. W dokumencie tym zaprezentowano ewangelicko-reformowany punkt widzenia w kwestii treści zawartych we „Wspólnej deklaracji…”. Doceniono i zaakceptowano jej zapisy. Dodatkowo wniesione zostały akcenty charakterystyczne dla ewangelików reformowanych: związek Prawa i Ewangelii zakorzeniony w ciągłości pomiędzy Starym i Nowym Testamentem czy pewność zbawienia powiązana z doktryną wybrania. Szczególnie mocno podkreślono integralny związek między usprawiedliwieniem a sprawiedliwością w kontekście opresji i przemocy we współczesnym świecie.

 

Czytaj: Akt przystąpienia Światowej Wspólnoty Kościołów Reformowanych do „Wspólnej deklaracji w sprawie nauki o usprawiedliwieniu”„Wspólnej deklaracji w sprawie nauki o usprawiedliwieniu”