Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

W dniach 25-30 kwietnia delegacja Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP w składzie: ks. bp Marek Izdebski, Paweł Wolski-Brodziński (prezes Synodu), ks. Semko Koroza i ks. Tomasz Pieczko, uczestniczyła w wyjeździe do Rzymu, organizowanym przez Archidiecezję Łódzką Kościoła Rzymskokatolickiego we współpracy z Oddziałem Łódzkim Polskiej Rady Ekumenicznej.

Okazją wyjazdu było 100-lecie katolickiej archidiecezji łódzkiej i pielgrzymka 1500 osób tejże archidiecezji do Rzymu. Z ramienia PRE uczestniczyli poza naszymi delegatami: proboszcz łódzkiej parafii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego z żoną, proboszcz parafii prawosławnej z delegatem świeckim, proboszcz łódzkiej parafii polsko-katolickiej i proboszcz parafii mariawickiej. Z przyczyn rodzinnych, w ostatniej chwili zrezygnował z wyjazdu prawosławny biskup łódzki. Delegaci Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP zaproszeni zostali do udziału w trzech wydarzeniach: nabożeństwie otwierającym, w bazylice S. Maria Maggiore i nieszporach ekumenicznych w S. Paolo fuori le Mura (podczas których wygłosili rozważania biblijne) oraz uczestniczyli w spotkaniu z papieżem Franciszkiem. W całości wydarzeń i podczas każdego z ww. spotkań zadbano o podkreślenie tożsamości naszego Kościoła, informując jednocześnie o ograniczeniach z tożsamości tej wynikających. Ks. Marek Izdebski, ks. Semko Koroza i ks. Tomasz Pieczko spotkali się także z prezesem Włoskiej Federacji Kościołów Ewangelicznych (jednoczącej Kościoły Waldensów, Luteran, Baptystów i szereg Kościołów Wolnych) w związku z projektem współpracy pomocowej dla dzieci (przede wszystkim sierot) ukraińskich uchodźców wojennych. W spotkaniu uczestniczyła reprezentantka diakonii Kościoła Waldensów, specjalizująca się w programach dla imigrantów. Efektem spotkania jest wypracowanie możliwości wysłania dużej grupy dzieci ukraińskich na wakacje do Włoch, do ośrodków Waldensów.