Drukuj
uscisk dloni (fot. Tumisu/pixabay)
(fot. Tumisu/pixabay)

 

W ramach projektu „Ekumeniczny punkt konsultacyjny ds. migracji – Gościnny Kościół” Polska Rada Ekumeniczna zaprasza na konferencję online na temat sprawiedliwego zatrudnienia migrantów. Problematyka ta zostanie przedstawiona z perspektywy Kościołów w Polsce i Europie, organizacji pozarządowych, jak i samych migrantów.

Polska Rada Ekumeniczna (PRE) od 2017 r. prowadzi projekt „Ekumeniczny punkt konsultacyjny ds. migracji – Gościnny Kościół”, który jest praktycznym wymiarem „Przesłania Kościołów w Polsce w sprawie uchodźców”, podpisanego przez zwierzchników Kościołów zrzeszonych w PRE oraz przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski. Celem projektu jest pomoc Kościołom członkowskim PRE w przygotowaniu osób do zaangażowania w pomoc migrantom i uchodźcom przez motywowanie członków Kościołów do takiego zaangażowania oraz szkolenie w zakresie towarzyszenia (duszpasterskiego) migrantom i uchodźcom.

W ramach tego projektu Polska Rada Ekumeniczna organizuje konferencję na temat sprawiedliwego zatrudnienia migrantów. Będzie to forum, na którym zostaną przedstawione różne perspektywy dotyczące sprawiedliwego zatrudnienia migrantów. Zaprezentowana zostanie perspektywa europejska i polska z uwzględnieniem kościelnego aspektu tego problemu.

Konferencja odbędzie się 23 września (czwartek) w godzinach 10:00–13:15 na platformie komunikacyjnej Zoom. Zaprezentowane zostaną następujące referaty:

 

Pobierz: program konferencji

Rejestracja na konferencję