Drukuj
Synod Kosciola Ewangelicko-Reformowanego w RP, kosciol ewangelicko-augsburski sw. Mateusza w Lodzi (fot. PER Zychlin)
Obrady Synodu Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP w kościele ewangelicko-augsburskim św. Mateusza w Łodzi (fot. PER Żychlin)

 

W Łodzi odbyło się posiedzenie Synodu Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP. Podczas obrad wybrano nowe gremia Kościoła, a także przyjęto szereg sprawozdań. Nowym prezesem Konsystorza został Piotr Niewieczerzał z parafii warszawskiej.

Posiedzenie Synodu odbyło się 5 czerwca w Łodzi. Ze względu na bezpieczeństwo sanitarne obrady zorganizowano w przestronnych murach kościoła ewangelicko-augsburskiego św. Mateusza. Synod przyjął sprawozdania biskupa, Konsystorza, finansowe, Diakonii Kościoła, Komisji Rewizyjnej i Komisji Prawa. Udzielono absolutorium Konsystorzowi za lata 2019 i 2020.

Podczas obrad synodałowie wybrali również nowe składy gremiów kościelnych na kadencję 2021–2025. W Prezydium Synodu znaleźli się: Paweł Wolski-Brodziński – prezes, ks. bp Marek Izdebski – wiceprezes, Krzysztof Urban – sekretarz, ks. Michał Koktysz – notariusz, Krzysztof Bandoła-Skierski – zastępca sekretarza i ks. Semko Koroza – zastępca notariusza.

W skład Konsystorza Kościoła weszli: Piotr Niewieczerzał – prezes, ks. bp Marek Izdebski – wiceprezes, ks. Tomasz Pieczko – radca duchowny, Katarzyna Karpińska – radca świecki, Andrzej Jersak – radca świecki, ks. Tadeusz Jelinek – zastępca radcy duchownego oraz Władysław Scholl i Witold Brodziński – zastępcy radcy świeckiego.

Ponadto wybrano Synodalną Komisję Rewizyjną w składzie: Elżbieta Jóźwiak – przewodnicząca, Beata Jersak i Henryk Kimmer – członkowie oraz Grażyna Puczyłowska i Danuta Andrzejewska – zastępcy.