Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

NR 1/2021, s. 43

Ks. Tadeusz Jelinek i prof. Rafal Andrzej Leszczynski (fot. EDW)
Ks. ppłk Tadeusz Jelinek i prof. Rafał Andrzej Leszczyński (fot. EDW)

 

Medal 100-lecia Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego „Soli Deo Gloria” został wręczony kapelanom Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego oraz osobom zaangażowanym w pracy EDW. Wśród odznaczonych znalazły się trzy osoby z Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP.

„Jednemu Bogu Chwała” – ten biblijny cytat stał się mottem odznaki okolicznościowej – medalu 100-lecia Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego „Soli Deo Gloria”. Został on wręczony przez Naczelnego Kapelana Wojskowego – Ewangelickiego Biskupa Wojskowego ks. bp. płk. Mirosława Wolę osobom zasłużonym w prowadzeniu pracy duszpasterskiej: kapelanom Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego oraz osobom zaangażowanym w pracy EDW.

Wśród odznaczonych znalazły się trzy osoby z Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP: kapelan EDW ks. ppłk Tadeusz Jelinek – Dziekan Rodzaju Sił Zbrojnych Marynarki Wojennej, prof. Rafał Leszczyński (senior) i Mateusz Jelinek.