Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

NR 1/2021, s. 36

zarowka (fot. Free-Photos/pixabay)
(fot. Free-Photos/pixabay)

 

W ramach projektu Polskiej Rady Ekumenicznej EkoKościół 14 stycznia odbyło się spotkanie online, podczas którego Magdalena Kadziak ze Światowego Ruchu Katolików na Rzecz Środowiska opowiadała o programie „Zielone Parafie”. – Celem programu jest to, aby parafie działały w sposób zrównoważony – mówiła.

Magdalena Kadziak – studentka teologii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i menedżerka operacyjna w polskim oddziale Światowego Ruchu Katolików na Rzecz Środowiska – opowiadała o założeniach prowadzonego przez tę organizację programu „Zielone Parafie” i podjętych w jego ramach działaniach.

Program proponuje konkretne działania w parafiach, przekładające się na ograniczenie zużycia energii, redukcję emisji gazów cieplarnianych, poprawę jakości powietrza czy optymalizację gospodarowania wodą. Założenia programu opierają się na ekologii integralnej w duchu encykliki „Laudato si’” papieża Franciszka. – Chcemy zlikwidować ślad węglowy parafii i włączyć „Laudato si’” w życie duchowe ludzi – mówiła.

– Celem programu jest to, aby parafie działały w sposób zrównoważony. Chcemy też, aby program działał w oparciu o wspólnotę, a nie tylko pojedynczych ludzi – tłumaczyła prelegentka. Podkreślała też, że ważne jest, aby to nie była działalność akcyjna, ale proces. – To może być niekończący się proces: oczko wodne, audyt energetyczny, panele słoneczne, stojaki na rowery, zwyczaj chodzenia, a nie jeżdżenia do kościoła – mówiła.

Program „Zielone Parafie” zakłada system nagród i certyfikacji po wykonaniu kolejnych działań. Można się do niego zgłaszać na stronie zieloneparafie.pl. Zgłosiło się już ponad sześćdziesiąt parafii z całej Polski. Jak podkreśliła Magdalena Kadziak, program nie ogranicza się tylko do parafii rzymskokatolickich, mogą w nim wziąć udział również parafie i zbory innych wyznań, a także podmioty niebędące parafiami.