Drukuj
Wreczenie nagrody Polskiej Rady Ekumenicznej bp. Zdzislawowi Trandzie, kosciol ewangelicko-augsburski sw. Trojcy w Warszawie (fot. Michal Karski)
Ks. bp Andrzej Malicki czyta laudację dla ks. bp. Zdzisława Trandy. Po lewej ks. bp Jerzy Samiec (fot. Michał Karski)

 

Podczas nabożeństwa Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan w Warszawie wręczono nagrodę Polskiej Rady Ekumenicznej ks. bp. Zdzisławowi Trandzie z Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP.

Nabożeństwo odbyło się 22 stycznia w kościele ewangelicko-augsburskim św. Trójcy w Warszawie. Wzięli w nim udział przedstawiciele różnych Kościołów chrześcijańskich. Obecni byli m.in. ks. bp Jerzy Samiec (zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP i prezes Polskiej Rady Ekumenicznej), ks. bp Andrzej Malicki (zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w RP i sekretarz PRE), ks. bp Zdzisław Tranda (emerytowany biskup Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP), bp Romuald Kamiński (zwierzchnik diecezji warszawsko-praskiej Kościoła rzymskokatolickiego), bp Jan Cieślar (zwierzchnik diecezji warszawskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego), a także duchowni i wierni Kościołów protestanckich, starokatolickich, prawosławnego, rzymskokatolickiego.

Nagroda dla ks. bp. Trandy

Na początku nabożeństwa przedstawiciele zarządu Polskiej Rady Ekumenicznej ks. bp Jerzy Samiec i ks. bp Andrzej Malicki wręczyli nagrodę PRE ks. bp. Zdzisławowi Trandzie. Ten emerytowany duchowny Kościoła Ewangelicko-Reformowanego był i jest zaangażowany w ruch ekumeniczny zarówno na poziomie lokalnym, krajowym, jak i międzynarodowym. Inicjatywy ekumeniczne podejmował w Zelowie, gdzie był proboszczem. Już wtedy brał też udział w pracach Polskiej Rady Ekumenicznej. Swoje zaangażowanie ekumeniczne kontynuował, gdy został biskupem Kościoła. W latach 1990–1993 był prezesem PRE, zaś w latach 1997–2005 przewodniczył Komitetowi Krajowemu Towarzystwa Biblijnego w Polsce. Brał udział w wielu międzynarodowych spotkaniach ekumenicznych, m.in. w VII Zgromadzeniu Ogólnym Światowej Rady Kościołów w Canberrze (1991), a także w kilku zgromadzeniach ogólnych Konferencji Kościołów Europejskich.

Laudację dla laureata odczytał ks. bp Andrzej Malicki. „Konsekwencję w dbałości o dobre relacje ekumeniczne widać w całym życiu ks. Zdzisława Trandy. Sprawie jedności chrześcijan poświęcił wiele lat, począwszy od pracy w parafii zelowskiej, poprzez służbę biskupią i prezesurę w Polskiej Radzie Ekumenicznej. Ta postawa wobec wierzących inaczej kształtowała się przez lata i wynika z refleksji nad Słowem Bożym oraz dobrego osadzenia we własnej tradycji wyznaniowej” – czytamy w laudacji. Ks. bp Tranda otrzymał statuetkę zaprojektowaną specjalnie na tę okazję.

Uczmy się delikatności

Kazanie podczas nabożeństwa w kościele św. Trójcy wygłosił bp Romuald Kamiński. – W czasach wyjątkowo brutalnych, kiedy niszczy się i zabija słowem i nie ma nieraz sposobu, aby obronić się przed tego rodzaju agresorem, chrześcijanie niech uczą się delikatności od swojego Ojca – zauważył rzymskokatolicki hierarcha. Zwrócił uwagę, że szczególnym przywilejem chrześcijan jest słuchanie Słowa Bożego. – Zjednoczeni na modlitwie przed Panem, głośmy wszystkim naszym siostrom i braciom, aby prawdziwie otworzyli się na głos Boży, a doznają prawdziwego szczęścia, którego na próżno szukają w tym, co światowe – powiedział.

Nabożeństwo było transmitowane przez internet na kanale YouTube „Luteranie w Warszawie”. Transmisja w całości była tłumaczona na język migowy.

 

Czytaj też: Nagrody Polskiej Rady Ekumenicznej