Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

 NR 4/2020, s. 39

Ks. bp Zdzislaw Tranda podczas prezentacji ksiazki "Czlowiek madrego serca. Zdzisław Tranda: pastor - biskup - ekumenista" (fot. Aldona Karska)Ukazała się książka „Człowiek mądrego serca. Zdzisław Tranda: pastor – biskup – ekumenista”. Publikacja zawiera kilkadziesiąt wspomnień i refleksji ze spotkań z emerytowanym biskupem ewangelicko-reformowanym Zdzisławem Trandą, a także jego własne wspomnienia z lat wojennych i czasów PRL-u.

„Wydaje się, że postawa biskupa Zdzisława jako człowieka, duchownego i teologa bierze się z głębokiego wniknięcia w sens intelektualny i duchowy reformacji w jej holendersko-szwajcarsko-szkockim wydaniu. Jej cechą szczególną jest myślenie i życie zgodnie z Biblią przy jednoczesnym, bardzo krytycznym podejściu do wszelkich, uznawanych za obowiązujące, form zewnętrznych – czy to w postaci wypowiedzi dogmatycznych, czy reguł określających życie kościelne” – napisał we wstępie do książki nieżyjący już abp Jeremiasz, prawosławny teolog i prezes Polskiej Rady Ekumenicznej w latach 2001­–2016.

W publikacji, wydanej pod redakcją Grzegorza Polaka, Barbary Stahlowej i Hanny Trandy, można znaleźć 47 wspomnień i refleksji ze spotkań z ks. bp. Zdzisławem Trandą. Wśród autorów znaleźli się świeccy i duchowni różnych Kościołów, ekumeniści, teologowie, parafianie – z Polski i zagranicy. Są to przyjaciele, znajomi i współpracownicy biskupa z wielu lat jego działalności. Ponadto wydawnictwo zawiera życiorys ks. bp. Zdzisława Trandy, jego wspomnienia z czasów kampanii wrześniowej 1939 r. oraz zmagań ze służbami bezpieczeństwa Polski Ludowej, a także wiele fotografii pokazujących życie biskupa od dzieciństwa aż po czasy obecne.

27 września w kościele ewangelicko-reformowanym w Warszawie odbyła się prezentacja książki. Przybyli na nią ludzie związani z ks. bp. Trandą, ruchem ekumenicznym, przedstawiciele różnych wyznań, wielu autorów. – Ta książka jest odpowiedzią serc na serce księdza biskupa. Właśnie ten serdeczny, czuły ton ludzi, którzy się z nim zetknęli i współpracowali w Zelowie, Warszawie, za granicą – mówił Grzegorz Polak. Podkreślił, że ekumeniści katoliccy zawsze uważali ks. bp. Trandę za nieformalnego lidera polskiego ruchu ekumenicznego po stronie nierzymskokatolickiej. – Zjednywał nas swoją odwagą polityczną, ale przede wszystkim chrześcijańskim świadectwem i szczerością intencji – powiedział.

– Dziękuję Bogu za to, że jesteście tu koło mnie, że przez tyle lat towarzyszyliście mi i towarzyszycie dalej we wszystkich moich poczynaniach i przedsięwzięciach. Dziękuję wam za dobroć, serdeczność, wszystko to, co czujecie i wyrażacie w rozmowach ze mną. Dziękuję wam serdecznie za miłość, którą mi okazujecie – powiedział podczas uroczystości ks. bp Zdzisław Tranda.

 

Na zdjęciu: ks. bp Zdzisław Tranda podczas prezentacji książki (fot. Aldona Karska)

 

Czlowiek madrego serca. Zdzislaw Tranda: pastor - biskup - ekumenista„Człowiek mądrego serca. Zdzisław Tranda: pastor – biskup – ekumenista”
red. Grzegorza Polak, Barbara Stahlowa, Hanna Tranda
Wydawnictwo Semper, Warszawa 2020
344 strony

Książkę można zamówić tutaj

 

Zobacz też: prezentacja książki (początek od 42. minuty)