Drukuj

Swiatowa Wspolnota Kosciolow Reformowanych„Pouczono cię, człowiecze, co jest dobre i czego Pan żąda od ciebie. Tylko tego, abyś czynił sprawiedliwość, miłował życzliwość i abyś postępował pokornie z Twoim Bogiem”

Mi 6,8
przekład Biblii Ekumenicznej

 

W tej bezprecedensowej, szybko zmieniającej się sytuacji Światowa Wspólnota Kościołów Reformowanych (ŚWKR) wywiązuje się ze swoich zobowiązań jako globalnej koinonii, która charakteryzuje się wzajemnym uznawaniem, wyznaniem, dawaniem świadectwa i reformowaniem. Jeśli żyjemy Bożym wezwaniem do nas jako światowej rodziny chrześcijańskiej, która jest „powołana do wspólnoty i oddana sprawiedliwości”, oznacza to, że najpierw zwracamy się do Boga, który jest naszą nadzieją i fundamentem.

„Pandemia koronawirusa oddziałuje na cały świat i wszyscy jesteśmy nią dotknięci” – napisali prezydent Najla Kassab i sekretarz generalny Chris Ferguson w liście do członków Światowej Wspólnoty Kościołów Reformowanych. „Nasze Kościoły i instytucje regionalne reagują zarówno na potrzeby duchowe, jak i materialne swoich członków i starają się podejmować energiczne działania, aby spowolnić rozprzestrzenianie się wirusa, aby lepiej opiekować się dotkniętymi nim osobami”.

„Niepokojące jest to, że spotkania religijne w wielu miejscach zostały zawieszone, niemniej jednak zachęcające jest to, że tak wielu szuka sposobów, aby być wiernym Bogu i bliźniemu, nawet gdy pozostają w domu i ograniczone są podróże oraz nawiązywanie kontaktów społecznych” – czytamy w liście.

Setki zborów w Kościołach członkowskich przerzuciły się na wirtualne nabożeństwa przy użyciu takich narzędzi, jak Facebook na żywo, Zoom i YouTube. Regionalna Rada Karaibów i Ameryki Północnej (CANAAC) opublikowała na swojej stronie internetowej informacje na temat zasobów z Kościołów członkowskich, natomiast cotygodniowy serwis ŚWKR „Wiadomości Kościołów członkowskich” w ostatnich tygodniach zamieścił dziesiątki informacji.

Nic dziwnego, że Komitet Wykonawczy ŚWKR nie może się spotkać w maju tego roku w Południowej Afryce na swym corocznym posiedzeniu, gdyż nie ma po temu warunków. Ponieważ sytuacja pozostaje nieprzewidywalna, trudno jest ustalić inny termin spotkania w 2020 r.

Kościoły goszczące w Południowej Afryce zasygnalizowały, że chciałyby gościć Komitet Wykonawczy w maju 2021 r. i plany już zmierzają w tym kierunku. Przedstawiciele ŚWKR zaplanowali spotkanie na listopad i – jeśli to będzie możliwe – spróbują się spotkać osobiście wcześniej. Nadal będą się spotykać wirtualnie w regularnych odstępach czasu i pozostaną w ścisłym kontakcie z sekretariatem generalnym. Prace programowe i administracyjne ŚWKR również będą kontynuowane drogą elektroniczną.

„Nawet jeśli świat, który już upadł pod wpływem złodziei, znajduje się w niespokojnym czasie naznaczonym rozprzestrzeniającą się pandemią, my jako Wspólnota rozumiemy, że Bóg działa, i musimy być wierni Bożemu wezwaniu skierowanemu do nas” – czytamy w liście. „W tym okresie kryzysu musimy zachować szczególną czujność, aby chronić biednych i słabych, promować sprawę sprawiedliwości i dopilnować, by nie było niesprawiedliwości”.

ŚWKR robi to, ponieważ „Wierzymy, że Bóg jest Bogiem sprawiedliwości. W świecie korupcji, wyzysku i chciwości Bóg jest w szczególny sposób Bogiem pozbawionych środków do życia, biednych, poddanych wyzyskowi, tych, którym wyrządzono zło, i wykorzystanych (Ps 146,7–9)” – jak czytamy w „Wyznaniu z Akry”[1].

„Wszyscy powinniśmy zrozumieć, że nie robimy tego sami, ale z pomocą Boga i wsparciem całej społeczności. Musimy wspierać się nawzajem w modlitwie i starać się utrzymywać kontakt poprzez silną komunikację oraz dzielenie się wyzwaniami i potrzebami, a także inspiracją” – czytamy w liście. „Wszyscy pozostańmy w ścisłym kontakcie, wspierajmy się wzajemnie w modlitwie i w czynie oraz służmy innym dla chwały Bożej”.

tłum. Ewa Jóźwiak

_______________

[1] Punkt 24 „Wyznania z Akry”, cytat według przekładu Michała Koktysza, opublikowanego w JEDNOCIE nr 3/2017, s. 22.