Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

NR 1/2020, s. 13

Skarbonka Diakonijna 2020 (fot. Michal Karski)
Inauguracja Skarbonki Diakonijnej 2020 (fot. Michał Karski)

 

26 lutego w Centrum Luterańskim w Warszawie zainaugurowano ekumeniczną akcję „Skarbonka Diakonijna”, która w 2020 r. odbywa się pod hasłem „Dar Juniora dla Seniora”.

W tej akcji charytatywnej luteranie, ewangelicy reformowani, prawosławni i katolicy zachęcają do ograniczenia w Czasie Pasyjnym niektórych przyjemności i przekazania zaoszczędzonych w ten sposób funduszy na pomoc osobom potrzebującym.