Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

NR 4/2019, s. 6

Nagrody Diakonii Kosciola Ewangelicko-Reformowanego w RP (fot. Archiwum)
Wręczenie nagrody Diakonii dla śp. Emilii Komicz z Żychlina. Dyplom odebrały jej dzieci – Mila i Edward (fot. Archiwum)

 

Tegorocznymi laureatami Nagrody im. ks. biskupa Jana Niewieczerzała przyznawanej przez Diakonię Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP zostali śp. Emilia Komicz, Elżbieta Smolarska oraz Blanka i Jarosław Świderscy. Uroczystość wręczenia nagród odbyła się 6 października w Warszawie podczas nabożeństwa w Dziękczynne Święto Żniw.

Nabożeństwo z Wieczerzą Pańską poprowadził ks. Michał Jabłoński, proboszcz stołecznej parafii ewangelicko-reformowanej. W czasie nabożeństwa zostały wręczone nagrody im. ks. biskupa Jana Niewieczerzała osobom zasłużonym w pracy diakonijnej. Tegorocznymi laureatami zostali: śp. Emilia Komicz (pośmiertnie), Elżbieta Smolarska oraz Blanka i Jarosław Świderscy.

Elżbieta Smolarska z Pstrążnej przez wiele lat udzielała pomocy ludziom starszym i potrzebującym wsparcia. Jako sołtys w Pstrążnej wielokrotnie podczas akcji rozdawnictwa pomocy rzeczowej z Zachodu przekazywała dary nie tylko parafianom, lecz również ubogim rodzinom w okolicy. Skromna, bezinteresowna, niezwykle oddana drugiemu człowiekowi.

Śp. Emilia Komicz z Żychlina przeżyła 85 lat. Przez wiele lat, gdy komunikacja i dostęp do służby zdrowia były utrudnione, stała się dla mieszkańców wsi wybawieniem robiąc zastrzyki. Zyskała przydomek „Doktórka z Żychlina”, choć nie była dyplomowanym wykształconym lekarzem. Była również organizatorką Koła Gospodyń Wiejskich i przez wiele lat jego prezeską.

Parafia żychlińska, jak i cały Kościół wiele jej zawdzięczają. Doprowadziła do porządku i plebanię, i kościół. Zagospodarowała kawałek pola wokół zabudowań. Dzięki niej parafia zaczęła funkcjonować, powstała kancelaria, urządzono salę parafialną, służącą w zimie jako miejsce nabożeństw. Przez wiele lat była delegatką na Synod, a także prezes Kolegium Kościelnego.

Nagrody Diakonii Kosciola Ewangelicko-Reformowanego w RP (fot. Archiwum)
Wręczenie nagrody Diakonii dla Blanki i Jarosława Świderskich (fot. Archiwum)

 

Blanka Świderska z d. Swoboda pochodzi z Zelowa. Jest lekarzem medycyny. Jarosław pochodzący z diaspory, ukończył studia na Politechnice w Warszawie. Blanka była zaangażowana w działalność diakonijną. Nie tylko odwiedzała systematycznie potrzebujących, ale udzielała też bezinteresownej pomocy lekarskiej. Oboje współmałżonkowie otaczali stałą opieką różne osoby przez wiele lat. Jarosław pomagał w znalezieniu pracy zawodowej. Można było na nich liczyć we wszystkich akcjach kościelnych i tak jest nadal, na miarę sił i możliwości.

Nagroda Diakonii Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP przyznawana jest przez Kapitułę Nagrody im. ks. biskupa Jana Niewieczerzała. Ideą ustanowienia tej nagrody było uczczenie pamięci niezwykłego człowieka głębokiej wiary. Osobiste trudne doświadczenia ks. biskupa Jana Niewieczerzała przyczyniły się do jego szczególnej wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka.