Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

Cmentarz zydowski w Sandomierzu (fot. Michal Karski)
(fot. Michał Karski)

 

W Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie miała miejsce konferencja „(Nie)zapomniane cmentarze”, podczas której dyskutowano o ochronie starych cmentarzy, właściwym upamiętnieniu miejsc pochówku czy problemie niszczenia i rozkradania nekropolii.

Konferencja odbyła się 23 października. Została zorganizowana przez Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich i Chrześcijańską Akademię Teologiczną. Wzięło w niej udział ponad 130 osób: przedstawiciele Kościołów i związków wyznaniowych, reprezentanci władz publicznych i organizacji pozarządowych, aktywiści, studenci.

Podczas obrad poruszano takie tematy, jak opieka nad starymi cmentarzami, problemy własności terenów cmentarnych, niszczenie i rozkradnie cmentarzy, regulacje prawne w zakresie ochrony miejsc pochówku, ekshumacje, ochrona zabytków.

 

Szczegółową relację z konferencji można przeczytać tutaj